Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

FESTA TRADICIONAL DE TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS ( II ): CURIOSITATS DE L’ANTIC CEMENTERI PARROQUIAL (1885-1929)

FESTA TRADICIONAL DE TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS ( II ): CURIOSITATS DE L’ANTIC CEMENTERI PARROQUIAL (1885-1929)

La primera veïna soterrada fou Na Teresa Signes Signes, amb data 6 de agosto de 1885

Continuant amb els articles relacionats amb les dates que celebrem, coneixerem un poc més el cementeri parroquial, que es va edificar en 1886 i deixà de ser efectiu en 1931, a punt d’inaugurar-se el primer cementeri municipal (1932) dels dos units hui existents. Aquest article el vaig publicar el diumenge d’aquesta setmana en castellà a la fulla parroquial "Aleluya" (26-10-2014).

Ens centrarem -deia a l’article- en el quadern que encara es conserva a l’Arxiu Parroquial, de color roig, que té detallats tots els ninxols, els seus propietaris i les persones que estaven soterrades als mateixos. Si les dades del Libre Índex s’inicien en 1852, aquest quadernet pot anar donant més llum a les defuncions i inclús a naixements dels veïns de Gata que visqueren en tot el segle XIX i principis del XX. També figurava la quantitat de diners que importaven els ninxols i altres detalls curiosos.

Cal fer constar que a l’Arxiu Parroquial figura este llibret com “Administració del cementeri (1885-1929) amb la signatura 5.8. aquesta se subdivideix en: Ninxols (5.8.1), Llista general de inhumacions (1926-1929, 5.8.2) i Relació dels soterrats en cada un dels ninxols (5.8.3).

El rector Don Juan Martínez Blasco, del que ja he parlat moltes vegades, manà construir un cementeri parroquial a les afores del poble. Estigué vigent de 1885 a 1932. La llibreta o quadernet manuscrit té detallats tots els enterraments. En altre quadern es relacionaven els difunts i les causes de la mort d’aquestos. La llibreta o quadern està cosit i té deu pàgines ordenades, a més d’altres afegides. Titulà el rector: “LISTA NUMÉRICA DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE LA POBLACIÓN DE GATA AÑO 1885”.

Amb la forma que tenia el ninxol, que encara vegem hui en els més antics del cementeri municipal, el rector dibuixava quinze casilles, numerades des de baix cap a dalt, de cinc en cinc. Este “camposanto” parroquial s’alçava en un dels baixos del montícul del Calvari, conegut com el Tossalet-Calvari, de la partida d’Ecles Bajos del poble de Gata. Hui, separa les vies del tren aquesta zona i va voler fer-se un parc infantil que va resultar tot un desencert, però quan s’edificà no s’havia encara realitzat el muntatge del traçat viari, inauguració del qual -en el tram Altea-Dénia- es va fer a juliol de 1915.

Tornant al cementeri, curiosament, la primera veïna soterrada fou Na Teresa Signes Signes, amb data 6 de agosto de 1885. Si ens fixem, era el dia de la festa major de Gata, el dia del patró el Santíssim Crist del Calvari.

En un principi, el valor del pagament de 100 pessetes era per al primer i cinqué ninxol, 120 pessetes era el preu del segon i quart ninxols i 160 pessetes valia el ninxol del centre, es a dir el tercer.

Continuant amb les anècdotes d’este cementeri parroquial, indicaré que la segona columna (ninxols 6 al 10, inclosos) eren propietat del mateix veí, igual passava amb la quarta columna i cinquena, d’altres tants veïns. La setena columna tota ella completa era d’una família. La novena columna (ninxols 41 al 45) no es van pagar, ja que senyalava el rector: “dado por el piso”.

Al ninxol 27 se soterrà al que fou notari del poble aquella època Antonio Signes y Diego, que naixqué en 1832 i va morir l’1 de febrer de 1898, als 66 anys d’edat. En el ninxol 39 estava soterrat el sacerdot, que fou vicari de Gata, Gerónimo Monfort Pedrós. Tancant aquestes curiositats, en la columna novena deixava anotat el rector Don Juan Martínez Blasco: “Lugar del panteón” i en quant al valor del ninxol posava també: “dado por el piso”. Algunes de les frases que es detallaven en aquest quadern eren: “puso los restos de su esposa…”; “coloco a su cuñado” o “esposa del mismo”.

Fixem-nos finalment en un Inventari general dels béns immobles, mobles i utensilis sagrats de la parròquia de Gata de Gorgos, que Don Alejo Sendra Tarrazó realitza en 1945. Al respecte del ja inutilitzat cementeri parroquial escriu i pose textualment en castellà: "Inmuebles y muebles de la parroquia de Gata de Gorgos:

“Un cementerio católico inservible, actualmente clausurado situado en las últimas estribaciones del Sur del collado llamado “Tosalet”, término de Gata de Gorgos de 35 x 32,70 metros, con una parcela fuera de los muros ante la fachada de 35 x 5 metros, lindando al Sur con la línea férrea y al Oeste, Norte y Este con tierras de Francisco Salvá Gil. Este inmueble está exento del Impuesto de Derechos reales y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Denia el 18 de enero de 1944. Hállase presentado en dicho Registro con el nº 1.429, Diario 5”.

A la fotografia podeu veure com està en l’actualitat l’antic cementeri parroquial, totalment en desús. Es conserven les parets exteriors del mateix.

FONT: Documentació de l’Arxiu Parroquial. Església Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos.


0 comentarios