Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA L'EXPROPIACIÓ DE DOS PARCEL·LES DE JUBESA 2000

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) d'Alacant de hui dilluns 11 d'agost publica dos notificacions a Jubesa 2000 d'expropiacions de dues finques afectades pel SAU 6 VIII, parcel·les 6 i 7. Es tracta del que després es va dir Gata Residencial.

Diu que "el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2014 va aprovar, entre altres, els següents acords: Preu just finques afectades projecte d'obres UE1 sector SAU 6-VIII, parcel·la 6. NOTIFICACIÓ EXPROPIACIÓ...Expropiació Forçosa en relació amb la finca número 6. L'Oficina Tècnica municipal ha realitzat valoració del sòl i de l'arbrat de la qual resulta que el valor del sòl ascendeix a 8.242,20 €, per tant 7,23 €/m2, i el de l'arbrat a340,72 €. Sotmés a votació, amb el vot a favor dels sis regidors del grup popular i l'abstenció dels quatre del grup socialista i els tres del grup BLOC-Compromís, es van adoptar els següents acords: PRIMER.- Estendre com a full d'apreciació la valoració formulada per l'OficinaTècnica...SEGON.- Atorgar el termini de deu dies a la propietat perquè accepte senzillament o rebutge el full d'apreciació estesa conforme a aquest Acord,podent en aquest segon cas fer les al·legacions que considere pertinents...Notificar a l'Administració General de l'Estat".

El mateix text literal per a la parcel·la 7, que en aquest cas: "L'Oficina Tècnica municipal ha realitzat valoració del sòl de la qual resulta que el valor del sòl ascendeix a 6.102,12 €, per tant 7,23 €/m2.".

FONT: BOP dilluns 11-8-2014.

0 comentarios