Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

MONGES DOMINIQUES DEL CORPUS CHRISTI A CARCAIXENT: QUATRE RELIGIOSES GATERES NASCUDES AL SEGLE XIX

MONGES DOMINIQUES DEL CORPUS CHRISTI A CARCAIXENT: QUATRE RELIGIOSES GATERES NASCUDES AL SEGLE XIX

Sor Magdalena, Sor María Antonia de san Pedro, Sor Agnès i Sor María Teresa de Jesús

Per mig de la pàgina web de Antonio Sabater Mira de Carcaixent (València), antoniosabatermira.globered.com, recuperem un trosset més de la història religiosa de Gata. Al seu article publicat el 19 d'abril de 2012, amb el títol de "Les monges Dominiques de Corpus Christi de Carcaixent (segles XVII-XXI) trobem a quatre gateres, que van fer vida religiosa al convent de Carcaixent, poble valencià de la Ribera.

Les quatre religioses dominiques de Corpus Christi van nèixer a Gata dins del segle XIX. Eren les següents: SOR MAGDALENA SOLER I PEDRÓS, nascuda al voltant de l'any 1866. Apareix documentada al Llibre de Matrícula del convent, de l'any 1926 (AHPAC: Llibre de Matrícula Parroquial de 1926, sig. 14.21.0., fol. 5.); SOR MARÍA ANTONIA SAN PEDRO I SALVAT, que potser no eren eixos els seus cognoms, sobre tot San Pedro. Salvat potser vinguera de Salvá. També naixqué al voltant de 1866 i també apareix documentada al Llibre de Matrícula de l'any 1926. (AHPAC: Llibre de Matrícula Parroquial de 1926, sig. 14.21.0., fol. 5.).

SOR AGNÈS MONFORT I DIEGO, nascuda al voltant de 1871. Era filla de Joan Baptista Monfort i Agnès Diego. Va morir l'any 1949, als setanta-huit anys d'edat i cinquanta-huit de vida religiosa, ja que prengué els hàbits als trenta anys. Es publica a la pàgina el document de la partida de defunció de Sor Agnès, que és literalment com seguix: “El infrafirmado Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial de la villa de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, el día veintiocho de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio del Convento de ésta, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de sor María Inés Monfort Diego, de setenta y ocho años, religiosa Dominica, natural de Gata de Gorgos, diócesis de Valencia y provincia de Alicante, y vecina de ésta, hija legítima de Juan Bautista y de Inés, que según certificación facultativa, falleció el día anterior a las diecinueve horas a consecuencias de miocarditis, en el Convento de Dominicas, Padre Monzó, recibiendo los sacramentos que le administró un padre dominico. De que como Cura certifico.- Francisco Martínez". (AHPAC: Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1945-1952, sig. 7.19.0., fol. 214 v., part. 110.)

Finalment, SOR MARÍA TERESA DE JESÚS. Al món, abans de ser religiosa, es va dir Teresa Andrada i Mengual. Va nèixer a Gata al voltant de l’any 1884. Era filla de Lluís Andrada i Teresa Mengual. Va morir el 5 de novembre de 1926, als quaranta-dos anys. També està publicada a la pàgina la seua partida de defunció, que diu literalment així: "El infrafirmado don Salvador Faus Moratal, presbítero, como cura propio de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, el día cinco de noviembre de mil novecientos ventiséis, mandó dar sepultura eclesiástica en el cementerio del Convento Dominicas de ésta, transcurrido que fuese el debido tiempo, al cadáver de sor María Teresa de Jesús Andrada Mengual, de cuarenta y dos años, soltera, religiosa dominica, natural de Gata, diócesis de Valencia y provincia de Alicante y vecina de ésta, hija legítima de Luis y Teresa que, según certificación facultativa, falleció el día de la fecha a las cinco horas de la mañana a consecuencia de asistolia en el Convento de Dominicas de esta Ciudad, habiendo recibido el santo sacramento de la Extremaunción que le administró D. Rafael Donat, capellán de dicho Convento. De que certifico.- Salvador Faus Moratal, cura” AHPAC: Quinque Libri. Llibre de Soterrars 1925-1928, sig. 7.16.0., fol. 161 v., part. 190.).

A la imatge, el convent de les dominiques de Corpus Christi de Carcaixent (València).

FONT: documentació, textos i pàgina "tot carcaixent" de Antonio Sabater Mira (antoniosabatermira.globered.com).

0 comentarios