Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DIVENDRES DIA 11, PLENARI ORGANITZATIU DE LA NOVA ETAPA MUNICIPAL

DIVENDRES DIA 11, PLENARI ORGANITZATIU DE LA NOVA ETAPA MUNICIPAL

Despusdemà divendres dia 11, a les 14 hores, al saló de sessions de la Casa Consistorial se celebrarà el plenari extraordinari que servirà per a conèixer el nou organigrama organitzatiu de la Corporació Municipal, a aquesta nova etapa política local, amb nova alcaldessa.

Els temes seguiran aquest ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA:

1.- Grups Polítics i Portaveus. Per a coneixement del Ple. (Sabeu que són tres els grups polítics: PP, PSOE i Bloc-Compromís). Cadascun dels grups elegirà i donarà a conèixer el que serà el seu portaveu en el temps que queda de legislatura.

2.- Assignació econòmica per a grups polítics.

3.- Número, atribucions i composició de les comissions informatives. Amb proposta d’aprovació.

4.- Mesa de Contractació. Amb proposta de modificació.

5.- Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d’aprovació.

6.- Determinació de membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions. Amb proposta d’aprovació. Ací es tractarà el sou de la nova alcaldessa, que en principi va dir a premsa que demanarà cobrar el mateix que la seua antecesora. El Plenari decidirà. 

7.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l’Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

8.- Nomenament de tinents d’alcalde. Per a coneixement del Ple.

9.- Delegacions de l’Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

A la imatge, un moment del plenari d'investidura de la nova alcaldessa.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios