Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA LA DESESTIMACIÓ DE UNA SUBVENCIÓ DEL PLA HÍDRIC PER A GATA

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui divendres dia 28 publica l’edicte amb l’extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern de la Diputació d’Alacant en la sessió del passat 6 de febrer de 2014, a l’apartat del Cicle Hídric es desestima la solicitud de la subvenció efectuada per l’Ajuntament de Gata de Gorgos, a l’empar de la convocatòria per a la concesió en l’exercici 2014 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació d’infraestructures i instalacions hidràuliques a executar per les mateixes, donat que es referix a reparacions efectuades a maig i juliol de 2012 sobre la captació del servei d’abastiment d’aigua potable, gestionat per la mercantil concesionària.

FONT: BOP 28-2-2014.

0 comentarios