Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL DOCV PUBLICA LA REDUCCIÓ DE CREMES I EL BOP PUBLICA EL SOU DE TRES REGIDORES

Les publicacions oficials també publiquen hui algun edicte que afecta al poble de Gata. Comence pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Es reduixen les cremes al camp. La Conselleria de Governació i Justícia publica una RESOLUCIÓ de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

La resolució diu que si analitzem que ens trobem en un dels hiverns més secs des que hi ha registres, hem de concloure que mantindre els horaris establits amb caràcter general, representa un greu perill per a la integritat de les nostres masses forestals. És per això que, tenint en compte la situació actual, es procurarà generar el menor perjuí possible a les activitats agropecuàries i forestals, i amb vista a aconseguir una major prevenció dels incendis forestals en les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, es considera convenient restringir l’horari diari de cremes fins que les condicions meteorològiques siguen més favorables

Per tant, queda restringit amb caràcter general i fins que no es resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, els horaris per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, queden delimitats al període horari comprés entre el trenc d’alba i les 13.30 hores.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries o altres motius d’urgència degudament justificats, es podran autoritzar cremes fora del període anterior, sempre que existisca resolució prèvia en eixe sentit d’esta Direcció General.

Restricció d’accions o activitats recollides en els plans locals de cremes i autoritzacions: Deixar en suspens, fins a nova orde, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix esta resolució.

Declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials de tres regidores

Per altra banda, just hui -al dia següent de produir-se la notícia de la renúncia de l’alcaldessa, es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials que han presentat en la Secretaria de l’Ajuntament de Gata de Gorgos les tres titulars dels càrrecs públics pels canvis durant l’exercici 2013, que són Ana María Soler Oliver, Angela Jane Dickinson i Magdalena E. Mengual Morata.

 

FONTS: DOCV i BOP dia 27-3-2014.

 

0 comentarios