Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

AL BOP I AL DOCV, DOS SUBVENCIONS PER A GATA: ABASTIMENT D’AIGUA I SERVEIS SOCIALS

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dimecres 30 un anunci en el qual es fan públiques les subvencions concedides de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2012 per la Diputació Provincial d’Alacant, a favor de les Entitats Locals de la Província d’Alacant per a realització i millora d’infraestructures hidràuliques d’abastiment i sanejament a executar per la Diputació. Per a Gata s’ha concedit una subvenció per a la instal·lació electromagnètica del Pou de les Comes, que puja a 99.111,20 euros, del qual es subvencionarà en 80 per cent, és a dir, 79.288,80 euros.

Per altra banda, es publica també hui dimecres al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) una resolució de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es publiquen les subvencions concedides l’any 2012 en matèria d’equipament i reforma per a centres de servicis socials generals i centres especialitzats i les subvencions en matèria de servicis socials per a l’exercici 2012. En aquesta segona part està inclós l’Ajuntament de Gata de Gorgos, dins l’Annex II, programa pressupostari 313.10 "Servicis socials", Línia T0228 "Servicis socials generals". Se li concedix a l’Ajuntament de Gata un total de 33.114,75 euros.

FONTS: BOP i DOCV, 30-1-2013.

0 comentarios