Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA HUI LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE GATA

Es prepara per a incoar l'expedient de l'alcalde republicà José Ferrandis

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) ha publicat hui l’aprovació del plenari de Gata de la sessió del passat dia 17 de desembre, on es va acordar l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT D’HONORS I DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DEGATA DE GORGOS...se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de demà, per a què puga ser examinat i es presenten les reclamacions que estimen oportunes. Si transcorregut el dit termini no s’hagueren presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament el dit acord.

FONT: BOP 26-12-2013.

0 comentarios