Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS PER AL POBLE DE GATA, 1861 ( XIII )

Continuant amb les normes, ordenances que regien en 1861 al poble de Gata i seguint amb el capítol II de les Terres, entrem als últims articles:

Art. 81.- No es pot cavar clot, pou o séquia més de dues vares de profunditat sense que es faça coll o coberta que evite que caiguen persones o cavalleries.

Art. 82.- Les parets per a horts o altres usos que s'edifiquen prop de la fita de les seues terres, podran edificar-se a la fita dels seus veïns, excepte en la part Nord que deuran apartar-se de la fita del veí la mitat de l'altura que tinga si no arriba a catorze pams i excedint d'açò la de catorze.

Art. 83.- Ningú pot entrar en terra d'altre bé siga per a travessar-la o per a traure herbes, llenya, buscar caragols, collir flors o fruits o espigolar sense permís del propietari visat per l'Alcalde.

Art. 84.- No es permet fumar a les eres ni apropar-se a elles amb foc o llum a no ser amb farol.

Art. 85.- El propietari d'una heretat pot matar sense responsabilitat, l'au o animal de pluma que trobe dins d'ella i disposar d'ell.

Art. 86.- Es prohibix entrar en terra dels monts i de paratges públics.

(Continuarà amb el capítol dedicat als arbres)

FONT: Llibret de les Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861, facilitat per les germanes Zaragosí.

0 comentarios