Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

L'AJUNTAMENT RECUPERA ELS NOMS ANTICS I TRADICIONALS DE CARRERS DE GATA: Andrades, Corbella, Forn, Mitja Galta, Placeta de l'Om, Mànega, Boronat i Comerç

L'AJUNTAMENT RECUPERA ELS NOMS ANTICS I TRADICIONALS DE CARRERS DE GATA: Andrades, Corbella, Forn, Mitja Galta, Placeta de l'Om, Mànega, Boronat i Comerç

L’ajuntament de Gata ha col·locat aquesta setmana alguns ròtuls amb plaquetes baix dels noms actuals de carrers que tenen nom popular antic. Una doble denominació que trau la història de la toponimia dels carrers, per a que les noves generacions no obliden els nostres arrels. Anteriorment es va començar per dos carrers Andra(d)es, actualment carrer Doctor Gómez Ferrer, i Corbella, actualment Constitució.

Ara s’ha continuat recuperant-se sis noms de carrers més, sobre tot de la zona del casc antic: carrer del Forn, actual carrer Duquessa d’Almodóvar; carrer Mitja Galta, actualment carrer Hostal; Placeta de l’Om, actualment carrer i plaça Sant Antoni (al ròtul apareix "hom"); carrer La Mànega, actual carrer Bisbe Cervera; carrer Boronat, actualment carrer Teulada, i carrer Comerç, actual carrer Reyes Católicos.

Faig dos excepcions. Un dels carrers que tenien nom popular i ara el té altre carrer del poble és el carrer Calvari d’abans, actualment carrer Signes, ja que al final del carrer Teulada s’afegeix hui en dia el carrer Calvari, dit abans per alguns veïns -tal com escriu Joan Giner- (1) "carrer "Capelletes". Una altra excepció, el carrer La Bassa, de per si ja amb denominació molt antiga, també se li deia "Carrer Major".

PARLEM DE CADA CARRER POPULAR

Basant-me en el meu article del programa de festes de 1992 (2), anem a estudiar els noms dels carrers que s’ha posat el ròtul.

CARRER ANDRA(D)ES - DOCTOR GÓMEZ FERRER: El cognom Andrada està a Gata des del segle XVII, Joan de Andrada era un dels senyors de la vila. En 1916 es dirà "parte de la calle Andradas". També es va conéixer per Carrer La Morca per l’almassera que hi havia "del Roig". En 1936 es demana permís a l’Ajuntament per a instal·lar-la. Finalment, adoptava el nom de Doctor Gómez Ferrer (1862-1924), recordant al reconegut pediatra de València.  

CARRER CORBELLA - CONSTITUCIÓ: Nom popular prou recent, per la forma que adopta. També se le deia popularment Carrer l’Imprempta per estar la Imprenta Mulet a mitjan carrer. En 1923 un escrit diu: "La calle en construcción que hoy venía llamándose Andradas, sea sustituída por el nombre de Primo de Rivera y que se agregue el callejón que principia en la Calle de La Balsa. Fermín y Galán va ser un altre nom del carrer en els anys 30 del segle XX. 

CARRER DEL FORN - DUQUESSA D’ALMODÓVAR: El capbreu de 1611 ja fa referència al "forn de la Senyoria" i el carrer del Forn o el seu nom castellà calle del Horno està present fins 1916 que passa a nomenar-se Duquessa d’Almodóvar, portant el nom de la que fou una aristòcrata valenciana Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), duquesa de Almodóvar, senyora de Xaló i el lloc de Gata. Aquesta deixà al seu testament el llegat de la creació junt a l’actual ajuntament d’una escola de xiquets i xiquetes, formant part de l Patronat de la Duquessa. El carrer també va tindre els noms de Alcalde José Ferrándis (1936) i Gravina (1937). 

CARRER MITJA GALTA - CARRER HOSTAL: Malgrat a ser l’hostal també molt antic, la denominació popular de Mitja Galta es recull a Gata per la fisonomia que tenia el carrer, mig edificat sols en la part esquerra baixant cap al carrer del Forn, ja que a l’altre costat estava el Barranquet al descobert. 

PLACETA L’OM - CARRER I PLAÇA SANT ANTONI: El nucli del Raval i un dels llocs més estimats pels veïns. S’anomenava popularment en algun temps a la placeta "De l’Om" per tindre un arbre del mateix nom. En època republicana va portar el nomn de "Placeta de la Llibertat". Porta el nom del patró que té la fornícula a la plaça i que el Tio Pep de Lluís va portar de València en forma de talla.

CARRER LA MÀNIGA - BISBE CERVERA: A principis del segle XX tenia el nom castellà de la Manga. Popularment se le deia "carrer la Manegueta" o "Màniga" per ser molt estret el carrer. En 1916 se li nomena ja oficialment Obispo Cervera i en 1936 fins 1939 té la denominació de carrer Francisco Alcaso, tornant després la guerra al nom oficial del bisbe de Canàries i Cádiz nascut a Gata en 1707.  

CARRER BORONAT - CARRER TEULADA:  El camí, després carrer Teulada, tenia quasi al final unes parcel·les de la família Boronat. Hi havia tres eres. Coincidia en la zona de descampat, aparcament i urbanitzat que forma una H ara entre els carrers Cuartel, Era de Boronat i Serrillàs. En 1936 se li posa el nom de Nicolás Salmerón. 

CARRER COMERÇ - CALLE REYES CATÓLICOS: Quasi simultàniament en el temps -1936- trobem tres denominacions del carrer: Prolongación de Primo de Rivera, Prolongación de Galán y García Hernández i Calle del Comercio. En 1954 apareix el nom de Reyes Católicos. El plenari de l’Ajuntament diu: "se acordó dar el nombre...a la que vulgarment se le conoce como calle del Comercio, o sea, la que se considera como prolongación de Primo de Rivera, en el trozo comprendido solamente entre la Avenida del Caudillo y la calle Doctor Moratal".

FONTS: (1) Els noms populars del carrers: proposició de recuperació dels noms tradicionals. Si voleu llegir tot l’article publicat al seu blog "De les creus al Montgó" PUNXEU ACÍ. //  (2) Meu article: "Nuestras calles, historia viva de Gata" publicat en el llibre de festes de 1992.

 

  

0 comentarios