Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS
Chollo del día - Auriculares inalámbricos Logitech 33,60 € 90 € -63%

Hª LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS PER AL POBLE DE GATA, 1861 ( X )

Encete hui la segona part de les Ordenances Municipals per al poble de Gata de 1861. El títol segon està dedicat a la Policia Rural i el capítol primer comença pels camins:

Títol segon. Policia Rural. Capítol I. Camins (1ª part), articles 62 a 66.

Art. 62.- Les parets d’obra o en sec que es facen a la fita dels camins, deuen distar nou pams del centre d’aquests, de tal manera que si es construeixen parets a dreta i esquerra d’un camí, deuran mediar d’una a l’altra divuit pams, encara que el camí siga més estret.

Art. 63.- Les parets que s’edifiquen a la fita de les sendes, siguen estes públiques o privades que s’anomenen entrades d’hereters deuen distar del centre de dites sendes quatre pams i mig, a fi de que si es construïx altra paret enfront resten al menys nou pams francs.

Art. 64.- Les séquies que s’obren prop dels camins o de les fites de la terra veïna, deuen de quedar-se a la distància de dites fites segons siga la seua profunditat.

Art. 65.- No poden donar-se les aigües o d’avinguda als camps ni als camins veïns per conducte estret o séquia, sinó estés al menys seixanta pams.

Art. 66.- No es poden tirar als camins pedres ni terres sense coneixement de l’Alcalde; quedant l’infractor a més de la multa obligat a la reposició.

Continuarà a la segona part.

FONT: Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861. Facilitat per les germanes Zaragosí, Museu del "Sombrero".

 

0 comentarios