Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: DEMÀ ES TRACTARÀ AL PLE LA RETRIBUCIÓ DE L'ALCALDESSA, EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Demà dimarts, 24 de setembre, per ser l'últim dimarts de mes impar, celebra la Corporació Municipal de Gata plenari a les 20 hores al saló de sessions del Consistori.

Com a despatx ordinari destaquen: la lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. La dació de compte de decrets de l'Alcaldia. La dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics. La dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials i la dació de compte d’altres assumptes.

Al capítol central es tractarà la moció presentada per BLOC-COMPROMÍS sobre la declaració institucional per a continuar treballant per l'eradicació de la violència de gènere, tan se val física, verbal o psicològica. També la moció del mateix partit, la proposta per demanar la dimissió del President Mariano Rajoy i demanar eleccions anticipades.

A més es tractarà l'encomanda de la gestió del servei d'ECOPARC a la mercantil municipal SOLGATA SAU. Al punt 2.4. serà un tema important: la retribució de l'Alcaldessa en règim de dedicació exclusiva.

Al capítol de Serveis Públic, es tractarà una altra moció presentada per Bloc-Compromís: Rebuig del Decret 49/2013 del Consell de la Generalitat Valenciana pel que s'aprova el catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana. 

A Medi Ambient es designarà Compromissari a la Junta d'Explotació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Al capítol d'HISENDA, es tractarà el Compte General 2012 amb proposta d'aprovació, així com la proposta de modificació de dues ordenances: Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d'Aigua Potable i Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

A CULTURA es tractarà el Conveni amb l'Associació Unió Musical amb proposta d'aprovació.

Tancaran com sempre els ASSUMPTES D'URGÈNCIA i els PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios