Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

EL PGOU ARA AL BOP. Cinc anuncis al butlletí de la província relacionats amb Gata

Hui dimarts 13 es publiquen al Butlletí Oficial de la Província (BOP) cinc anuncis sobre Gata. Primer, com ja es publicara la setmana passada al Diari Oficial de la C.V. sobre el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i la Informació pública del document de la versió preliminar i informe de sostenibilitat ambiental del Pla General d’Ordenació Urbana. Es publica també un informe d’un expedient sancionador sobre animals de companyia.

Es publiquen tres aprovacions definitives sobre la concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. La primera es resumeix amb capítols aixina: Despeses de Personal, consignació inicial: 1.746.738,55 euros i consignació definitiva 1.786.729,47 euros; despeses corrents en béns i serveis: consignació inicial 1.811.146,16 euros i consignació definitiva: 2.038.041,27 euros; tranferències corrents: consignació inicial, 170.346,39 euros, consignació definitiva, 177.208,16 euros; inversions reals, consignació inicial, 35.726,71 euros, consignació definitiva, 73.386,30 euros.

La segona es resumix aixina: despeses conrrents en béns i serveis: consignació inicial, 2.038.041,27 euros i consignació definitiva: 2.291.749,12 euros. Trasnferències corrents, consignació inicial, 177.208,16 euros i consignació definitiva: 189.629,87 euros. Inversions reals: consignació inicial 73.386,30 euros i consignació definitiva 105.083,39 euros. Finalment, la tercera té el següent resumen de despeses: per compra de maquinària, instal·lacions i utillatge, 38.036,34 euros; per R.M.C. Maquinària, instal·lacions i utillatge, 1.619,85 euros i per despeses diverses de Turisme, 786,35. Tot fa un total de 40.442,54 euros.

FONT: BOP, dia 14-5-2013.

0 comentarios