Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS PER AL POBLE DE GATA, 1861 ( VIII )

Vuitena part de les curioses Ordenances Municipals per al poble de Gata de fa 152 anys, és a dir de 1861. Toca hui el capítol XI relatiu al Mercat.

Capítol XI, Del Mercat:

Art. 47: Els venedors han d'ocupar el lloc que l'Alcalde, tinent o regidor delegat els senyale. Es prohibix el trànsit als carruatges i cavalleries per el mercat, durant este, a no ser dels propietaris que habiten en ell o no puguen anar per un altre carrer.

Art. 48: S'observaran per els venedors les regles següents:

- 1.- Tindre els pesos fins i cabals les pesses i comprovades prèviament pel Regidor Major.

- 2.- No expendre article algun adulterat, ni perjudicial a la salut, els que seran recollits per l'autoritat.

- 3.- Tractar a tots amb la major moderació i urbanitat possible, sense dispensar preferències en l'orde del despatx i qualitat dels gèneres, que es consenvaran amb la neteja adequada.

- 4.- Guardar entre si la major compostura abstenint-se de proferir paraules indecents i de promoure rebomboris.

- 5.- Obeir puntualment les ordes d'autoritat, prestant-se al reconeixement dels gèneres i resultat que oferisca.

FONT: Llibret opuscle, Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861, facilitat per les germanes Zaragosí. Museu del "sombrero".

0 comentarios