Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

FESTES GATA: I HUI FEIEN...LA FESTA DELS FADRINS (7 d'agost d'altres temps)

FESTES GATA: I HUI FEIEN...LA FESTA DELS FADRINS (7 d'agost d'altres temps)

Les festes de Gata de Gorgos 2018 han tancat el teló fins el pròxim any. Ho van fer ahir dia 6 d’agost a les 22 hores, acabada la processó per anul.lar-se el castell de focs artificials. Hui, dia 7 d’agost, mirem enrere. La història festera ens porta a LA FESTA DELS FADRINS. Inclús també demà dia 8 es feia la Festa dels Casats. Quan el 6 cau en divendres, pot recuperar-se aquella festa tan popular entre la joventut.

Abans i no tan abans també feia festa Gata el 7 d’agost, tal dia com hui. La Festa dels Fadrins l’organitzaven els quintos de l’any. Tenia aquesta festa, fins i tot, un ball a la Plaça Nova, on alguns anys es pagava, on els quintos recollien dinerets per al dinar i sopar, per a pagar-se el conjunt.

TARGETA D’IDENTITAT PER A SOLTERS, 1954:

Comence per 1954 que, possiblement, fou la primera festa dels Fadrins oficialitzada que va fer Gata. Gràcies al document d’eixe any, podem conéixer com va ser aquell dia 7 d’agost o, al menys, que es feia. Molt curiós el document que equivalia a "Una peseta". De cartró prou flexible i com una entrada de cine era aquella "TARJETA DE IDENTIDAD para SOLTEROS". A un costat es podia llegir: "Festa dels Fadrins PRECIO DE ESTE CARNET. Una peseta. Gata, 7 de agosto de 1.954.". I deia molt graciosament: "Nota única: Este permiso será retirado a las novias que riñan a su novio, o a los novios que se enfaden con la novia. El Alcalde dels Fadrins." A l’altre costat posava: "TARJETA DE IDENTIDAD para SOLTEROS. PERMISO".

"Yo, Alcalde por un día, y en la “Festa dels Fadrins” de Gata de Gorgos

HAGO SABER: Quedan autorizados todos los solteros y solteras de Gata de Gorgos, islas adyacentes y posesiones de ultramar, para que se diviertan cuanto puedan, beban lo suficiente (más sin propaparse), se desvelen, jueguen, se distraigan con cuantas Señoritas o Señoritos se les presenten y, en general, gocen de la vida por un día ampliamente, pues tiempo suficiente tendrán para padecer después de casados."

FESTA DE LA JOVENTUT, 1955

1955 va ser eixe any en el qual van coincidir coses molt bones a festes i es va fer "un festot" com diríem. El primer dia feia una introducció, el segon parlava de l’arreplegà de la barxa, el tercer de l’alborada i hui de la festa dels fadrins. La Festa dels fadrins de l’any 1955 tenia molt bon programa. Observeu el valencià del poble que s’escrivia. Cal recordar que allò es deia "Fiesta de la Juventud" (festa dels fadrins). Era el dia 7 d’agost:

A les 8.- Gran despertá per donsaina y tamboril, disparanse un gran número de petardos y atres trons.

A les 9,30.- Almorzar una bona llesca de pá en un raimet penchant.

A les 11,30.- Después de asistir a Misa, tot lo mon fadrí deurá consentrarse davant del Hogar Rural del Front de Chuventuds pera presensiar la entrega de vares als nous Alcaldes. Este acte será retransmitit per un locutor botichós, a través de un magnífic equipo microfónic. (Qué re bé que parlem!!).

A les 13,30.- A est´hora, s´hauran acabat, segurament, tots els actes de toma de posesió, discursos y bandos. Per lo tant, lo qu´es recomana es fersen unes cuantes y anarsen a dinar, pero cada ú a sa casa, sense armar bullits.Recomanen paella en carn de pollastre o de conill, perque tratanse de un día com éste, pareix que no pare bé qu´es fasa en una gaña de baecho y floricol. Aixó es la veritat!

A les 18,30, después de una bona siesta, ben llavats y pentinats, deurán reunirse tots els fadríns en la Plasa de la Iglesia pera escomensar la manifestasió y els actes qu´esta Comisió té preparats.

A les 19,30.- A ballar s´ha dit. Cada chic en una chica. Si ballaren dos chics chuntets, que no s´extrañen de oir murmulls; la chent se fija en tot.

A les 22,30.- A sopar toquen. Degut a les preses sería molt lamentable que algú es mosegara la llengua o alguna orella.

A les 23,30.- Gran verbena en premits al millor peinat de chic y al millor faldó de camisa.

Desichantvos un día molt divertit y molta felisitat, es despedís de vosatros, hasta l´any que ve, si Deu vol, La Comisió, Gata y agost de 1955

FESTA DE LA QUINTÀ DE L’AIGUÀ, 1977:

Recordem aquell fullet molt simpàtic com eren els de l’època. Corrien les festes de 1977, anunciaven que el dia "si no plou" farien els actes, perque la quintà s’anomenava "L’Aiguà". A les 6.30 matinet la despertà. a les 11 esports, concursos i demés habilitats". A les 20, el conjunt "Els Yacks" i la Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia col·laborava. La portada d’aquest article de història local festera correspon al cartell del 7 d’Agost de l’any 1977 de les festes del SANTÍSSIM CRIST anunciant un GRAN BALL en la coneguda PLAÇA NOVA de la població de GATA de GORGOS amb un dels conjunts que mes venia per la MARINA ALTA a finals dels anys 70’s " ELS YACKS " molt coneguts per tota la juventud d’eixos anys per el seu Pop divertit i fresquet. I com podem veure també havia Ball de Disfresses,,una novetat en eixa època ja que estaven totalment prohibits per les autoritats desde feia moltisims anys. (Text extret del facebook de "Músicos de Dénia y Marina Alta de los 70’s"

I ARRIBEM FINS A 2011...

Però, no cal remuntar-nos tant enrere. L’any 2010, com el dia 6 era divendres, es va aprofitar el 7 i es van soltar vaques, van fer carretilles i entrà, sopar a les barraques, ball a la Plaça Nova i concert de rock. Encara en 2011 van fer també i dins de programa la festa dels Fadrins. Era l’últim dia de festes oficials, segon el programa 2011. Disco-mòbil, escuma i aigua, diversió i acomiadament de les festes al recinte del Grup Escolar. Cal recordar que van organitzar i patrocinar aquest event els quintos 2011 -amb la seua major part- i els del 2001 -amb menys diners-, com ho explica en el comentari un dels quintos.

FONTS: Documentació Arxiu blog Cronista de Gata. // Cartell de la Festa dels Fadrins de 1977.


0 comentarios