Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM EREN ELS FUNCIONARIS D´INICIS DEL SEGLE XX ( I )

Com ara es parla molt dels funcionaris ja saben tots perquè i com jo també ho sóc, porte al blog com eren i què feien els funcionaris de principis del segle XX. Des de 1904 a 1931 dividiré les dades dels funcionaris locals de Gata en tres dies. La primera abarca de 1904 a 1915.

 

03-01-1904: Esta és època en la qual existeixen molts treballs en finestra. És nomenat Auxiliar de finestra JOSÉ SERRA CATALÁ. Es nomenat Agent de l´Ajuntament a Alacant VICENTE OLIVER, que sustitueix a FRANCISCO SORIANO. S´acorda separar del càrrec de Vigilant Nocturn d´esta Vila a       ANTONIO MENGUAL MOLTÓ i sustituir-lo per BERNARDO PEDROS MULET. S´acorda, nomenar Vigilant Municipal a JULIAN DIEGO MULET.

03-04-1904: Sepulturer, Policia Cementeri de la Vila, ANTONIO SERRA CARRIÓ. Per trimestre, se li abonen 20 pessetes. Vigilant Nocturn, per la Neteja pública dels carrers de la població, BERNARDO PEDROS MULET, se li abonen 19,53 pessetes, per trimestre.

17-07-1904: S´acorda nomenar Guàrdia Municipal a JULIAN DIEGO MULET.

31-12-1904:    S´acorda separar del càrrec de Director del rellotge públic a JOSÉ PEDRÓS SERRA, sent reemplaçat per ANTONIO PEDROS PEDRO. És Administrador de consums, JOSE DIEGO FERRER. 

10-12-1905:    S´acorda nomenar Porter de l´Ajuntament a JOSE MARZAL.  

03-04-1905:    Nomenat en propietat, fins ara interí, com a Secretari, FRANCISCO JOSE SIGNES SIGNES, veí d´esta població. 

05-01-1908: És Administrador de consums, BAUTISTA PEDRÓS.

16-11-1909:    Dimissió del Secretari, degut a les moltes ocupacions. És nomenat interí vacant, GABRIEL MULET PEDRO. S´acorda separar a FRANCISCO SIGNES DIEGO, d´Oficial de Secretaria. El seu lloc l´ocupa, FRANCISCO SIGNES MULET. S´acorda separar de Depositari de Fons Municipal d´este Ajuntament a JOSE DIEGO FERRER. El seu lloc l´ocupa, JOSE MULET MONTANER.

02-02-1913:    No existint persona que posseixca el títol de PÈRIT AGRÍCOLA i tenint en compte treballs relacionats amb finques, deslinde i amollonament i demés propis de la matèria, s´acordà, fora nomenat PÈRIT TITULAR d´esta població al veí de la Vila d´Ondara FRANCISCO DOMENECH ROIG amb un sou anual de 125 pessetes.

02-03-1913:    Sent molts els treballs que pesen sobre la Secretaria d´este Ajuntament, s´acorda nomenar a MATÍAS MONFORT PEDRO, veí d´esta població, per un sou mensual de 75 pessetes, en el capítol de imprevists.

04-11-1913:    Dimiteix el Secretari de l´Ajuntament GABRIEL MULET PEDRO, per haver estat elegit regidor. Dimitix l´Oficial de l´Ajuntament, FRANCISCO SIGNES MULET, per salut. És Oficial Temporer, MATÍAS MONFORT PEDRO.

20-11-1913: Secretari Interí, FRANCISCO SIGNES DIEGO. Es proposa la vacant d´Oficial de Secretaria, per a FRANCISCO JOSE SIGNES SIGNES. 

23-11-1913:    S´acorda nomenar Secretari de l´Ajuntament a FRANCISCO SIGNES DIEGO. S´acorda nomenar Recaptador del repartiment veïnal de Consums a FRANCISCO JOSE SIGNES SIGNES. S´acorda sustituir del càrrec d´Agent d´este Ajuntament a Alacant a JOSE CABRERA i nomenar a VICENTE OLIVER, veí d´Alacant.

26-04-1914:    Es proposa a JOSE SOLER Y VARO, Agent d´este Ajuntament en Alacant.

06-07-1914:    L´Alcalde comunica a la Corporació l´obit del digne Secretari de l´Ajuntament FRANCISCO SIGNES DIEGO, ocorregut el 2/7 i proposa sustituir el càrrec de secretari, amb l´actual Oficial de Secretaria FRANCISCO JOSE SIGNES SIGNES i este càrrec ocupar-lo EMILIO M. SIGNES DIEGO. Consta en acta el sentiment de la Corporació, per la mort del Secretari.

07-09-1914: S´acorda nomenar a ANDRÉS SOLER, veí d´Alacant, Agent Recaptador del Repartiment Veïnal de Consums, per la mort del Recaptador actual ELEUTERIO MALTÉS.

31-10-1915:    Es dona compte de la mort del digne Secretari, FRANCISCO JOSÉ SIGNES SIGNES, ocorreguda el 28/10. S´acorda sustituir-lo pel actual Oficial de Secretaria, EMILIO DE SIGNES DIEGO, interí. S´acorda conste en acta, el sentiment de la Corporació.

(PUBLICA AL SEU BLOG, CRONISTA OFICIAL DE GATA, Miguel Vives Signes)

0 comentarios