Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EDIFICI POLIVALENT JUVENIL I ADQUISICIÓ LOCAL CARRER SIGNES PER A CENTRE DE DIA

Transcric l´article que difon el gabinet de premsa, resumint el plenari d´ahir, sense entrar amb més detalls. Dos immobles: per una part, l´adjudicació de la construcció de l’edifici polivalent juvenil i per altra el prèstec concertat per a comprar l´antiga oficina de la CAM al carrer Signes.

L’Ajuntament de Gata va aprovar en plenari adjudicar provisionalment el contracte d’obres de l’edifici polivalent juvenil a l’empresa Coinger, empresa constructora S.L., per un pressupost de 1.001.875,24 euros més iva. L’Edifici Polivalent Juvenil serà sufragat per la Generalitat Valenciana dins el Pla Confiança.

A més, el dia anterior es va celebrar una sessió plenària extraordinària i urgent, en què es va concertar un prèstec  per un import de 197.000 euros que possibilitarà la compra de l’antiga oficina de la CAM, situada al carrer Signes 3. El projecte de l’equip de govern és que este edifici siga un centre de dia per al municipi.

Juntament amb este punt, es va aprovar la realització d’un reconeixement de crèdit  i un Pla de sanejament econòmic- financer que faran possible fer front a este prèstec.

Els tres punts de l’ordre del dia va ser aprovats amb els vots del PP i Cv i els vots en contra de Bloc i Psoe, que també es van manifestar en contra de la urgència del plenari.

Respecte al pla de sanejament, s’ha previst un estalvi de 522.100 euros entre 2011 a 2013. Dins el pla s’ha previst un increment d’ingressos amb una reforma tributària, amb la revisió de taxes; un augment d’ingressos patrimonials i de dret privat, amb noves licitacions del bar de la piscina i CSI; recaptació per disciplina urbanística fent efectius els expedients sancionadors; i amb l’aplicació d’una taxa per la instal·lació d’anuncis en domini públic.

A més, s’aplicaran unes mesures per a disminuir les despeses del pressupost. La primera mesura afectarà a les despeses de personal amb la reducció de la quantitat destinada a productivitat, reducció de personal o jornades laborals i reducció d’hores extraordinàries.

La disminució de despeses en bens corrents es concreta en material d’oficina, enllumenat públic i eficiència energètica, retransmissions de televisió. La tercera mesura preveu una reorganització de Serveis Municipals què revisarà la concessió del subministrament d’aigua potable. I finalment, es revisaran a la baixa tots els convenis subscrits amb diferents entitats.

 

 

0 comentarios