Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, POBLE DE GATA, 1861 (VI)

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, POBLE DE GATA, 1861 (VI)

Seguint amb els articles que presentaven aquelles Ordenances Municipals del poble de Gata en 1861, ens interessem hui per al capítol IX, relatiu als forns i a les tavernes:

Capítol IX. Forns i tavernes:

Art. 34.- El pa que es destine a la venda del públic ha d’estar ben amassat i cuit sense mescla que adultere l’espècies de farina de que es forma, la qual ha de ser també de bona qualitat.

Art. 35.- El pa s’ha de vendre a pes i el que vulga evitar la seua divisió, hi haurà de vendre’l a pans sencers de lliures de deu i vuit onzes valencianes; de mitja lliura i de quarta. El pa de luxe s’exceptua d’esta disposició.

Art. 36.- El que es creguera perjudicat en el pes i qualitat del pa, acudirà al Regidor com autoritat en la matèria.

Art. 37.- Tant els taverners com els collidors vendran el vi sense mescla d’ingredients nocius per a donar-li fortalesa, ni tampoc aiguar-lo. El mateix es prevé respecte als demés licors.

Art. 38.- Els taverners o tendes de licors estaran obertes el temps que designe l’autoritat.

Art. 39.- Es prohibix en dits establiments tota classe de jocs, menjars i begudes i ningú romandrà més temps que el necessari per a prendre l’espècie que haga demanat, excepte els forasters.

Art. 40.- Els forns de coure pa estaran a disposició de verificar-ho a les vuit del matí.

FONT: Llibre opuscle de les Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861.

0 comentarios