Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

BOP: APROVACIÓ DEFINITIVA DE DOS SUPLEMENTS DE CRÈDIT (GATA)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dos anuncis sobre dos suplements de crèdit de l'Ajuntament de Gata. S'aproven definitivament, al no presentar-se al·egacions durant el termini d’exposició al públic i queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari d’aprovació inicial de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, adoptat en data 28 de maig de 2013, de l’expedient REC 3/2013 sobre concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. En el pressupost de despeses, capítol de despeses corrents bens i serveis, la consignació inicial és de 2.458.953,65 euros i es fa un suplement de 82.941,79 euros, resultant la consignació de 2.541.895,44 euros.

L'altre anunci és semblant, amb l'expedient 7/2013, també sobre concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. En inversions reals la consignació és de 1.206.405,88 euros i el suplement de crèdit puja a 8.432,57, per tant el resultat definitiu és de 1.214.838,45 euros.

FONT: BOP 28-6-2013.

0 comentarios