Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ, L’AJUNTAMENT CELEBRA PLE EXTRAORDINARI I URGENT, en el qual tractarà el PGOU

Per a demà divendres 12 d’abril, s’ha convocat sessió extraordinària i urgent del Plenari de la Corporació a les 13:30 hores, a la Casa Consistorial, d’acord amb l’orde del Dia que a continuació s’expressa:

1.- URBANISME.- 1.1.- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE GATA DE GORGOS. Exposició pública versió preliminar Pla i Informe Sostenibilitat Ambiental.

2.- CULTURA: 2.1.- Conveni de col·laboració Generalitat, organització Cursos de Formació de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE). Amb proposta d’aprovació.

3.- HISENDA: 3.1.- Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).- Amb proposta de modificació. 3.2.- Expedient de modificació de crèdit 3/2013, amb proposta d’aprovació inicial. 3.3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2013, amb la seua modificació de crèdit per suplement. Amb proposta d’aprovació inicial. 3.4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2013, amb la seua modificació de crèdit per suplement. Amb proposta d’aprovació inicial.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios