Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA TÉ TRES ARBRES MONUMENTALS CATALOGATS (Publicat hui al DOCV)

GATA TÉ TRES ARBRES MONUMENTALS CATALOGATS (Publicat hui al DOCV)

Són l’eucaliptus de La Rana, la Font de la Mata i el garrofer de Sirera

Hui divendres 23 de novembre publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), per mig de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, una orde per la qual es publica el catàleg d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. Dins del catàleg es troben tres espècies del terme de Gata.

 A Gata s’en troben tres prou identificables. S’indica la numeració dins de l’inventari, l’espècie, l’edat aproximada, l’alçària, el perímetre, la medició de la copa, tipus de propietat, l’entorn i la protecció.

Per orde de classificació, així són els tres de Gata:

68-GATA DE GORGOS, 35 (Nº inventari) Pistacia lentiscus L. (espècie) conegut per tots com "la Mata" de La Font de la Mata. Té 4 metres d’alçària i 2,75 metres de perímetre, amb 11 de copa. Propietat pública i 15,50 metres de protecció d’entorn.

69-GATA DE GORGOS, 724 (Nº inventari) Eucalytus camaldulensis Dehnh (espècie) conegut per tots com "L’arbre de La Rana" a la partida del mateix nom. 93 anys d’antigüitat, 37,25 metres d’alçària, 6,12 metres de perímetre, 35,20 metres de copa. Propietat pública. 27,60 metres de protecció d’entorn.

70-GATA DE GORGOS, 1.431 (Nº inventari). Ceratonia siliqua L. (espècie) -garrofera- conegut pel garrofer dels Sirera, a la partida Planisses. 6 metres d’alçària, 9,20 metres de perímetre, 10,20 metres de copa. Propietat privada. 15,10 metres de protecció d’entorn. 

La Llei 4/2006, de 19 de maig, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, establix el marc normatiu per a garantir la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l’acreixement del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana. El patrimoni mencionat engloba qualsevol exemplar arbori les característiques botàniques de monumentalitat dels quals o les circumstàncies extraordinàries d’edat, el port o els altres tipus d’esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals lligats a estos i al seu llegat, els faça mereixedors de protecció i conservació...

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Arbori Monumental, els servicis competents de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient han començat una labor d’estudi i documentació que ha permés identificar un conjunt d’exemplars que tenen els requisits indicats en l’article 4 i que, per tant, són mereixedors de protecció genèrica. A més d’això, alguns ajuntaments de la Comunitat Valenciana han començat a fer ús de les competències previstes en l’article 6, que regula les condicions per a la declaració d’arbres monumentals d’interés local per mitjà d’un acord del Ple del corresponent ajuntament.

El motiu pel qual s’inscriuen en el catàleg els arbres o arbredes que figuren en esta secció és perquè igualen o superen un o més dels paràmetres següents: ›350 anys d’edat; ›30 m d’alçària; ›6 m de perímetre de tronc, mesurat a una alçària d’1,30 m de la base; ›25 m de diàmetre de copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.

A la imatge, detall de la Font de la Mata, que ix incrustada entre les roques. És un dels tres arbres monumentals de Gata.

FONT: DOCV 23-11-2012. 

0 comentarios