Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL B.O.P.: Cadastre i taxes a Gata

Hui dia 5 de desembre, dilluns, es publiquen al Butlletí Oficial de la Província diversos anuncis i edictes relacionats amb Gata. El primer és un anunci de la Gerencial Territorial del Cadastre d’Alacant.

Diu que en relació amb la notificació dels valors cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial portats per eixe organisme als municipis de BOLULLA, GATA DE GORGOS, XIXONA I MONÒVER, es posa en coneixement de tots els interessats que la relació dels titulars cadastrals amb notificacions pendents, per no haver estat possible realitzar el seu lliurament per causes no imputables a l’Administració, després d’haver-se intentat per dues vegades o per una sola si constara com a desconegut, estarà exposada en els respectius Ajuntaments dels referits municipis i a la Gerència Territorial del Cadastre a Alacant en el termini de deu dies hàbils, contats a partir de demà mateix, a efectes de practicar la notificació mitjançant compareixença presencial. També es publica la relació a la seu electrònica de la Direcció General del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es). Transcorregut eixe termini sense haver comparescut la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.

Per altra banda, es publiquen edictes relacionats amb taxes municipals: la TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYANCES ESPECIALS EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE PINTURA. S’acordà modificar-la a la sessió plenària del 25 de novembre. La TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTERI, aprovada la seua modificació al mateix ple. Finalment, la modificació de les BASES DE LA CONVOCATÒRIA "ART AL VENT".

0 comentarios