Per la continua sequera i la manca de pluges, aquest seran els horaris aptes

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica hui dijous dia 20 la Resolució de 17/10 de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incedis i Emergéncies (Conselleria de Governació), per la qual hi haurà una reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

(Extracte de l’Orde) 

Primer. Reducció dels horaris de cremes

Restringir amb caràcter general i fins que no es resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, els horaris per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, que queden tancats al període horari comprés entre el trenc d’alba i les 12 hores.

Segon. Restricció d’accions o activitats arreplegues en els plans locals de cremes i autoritzacions

 

Deixar en suspens, fins a nova orde, totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes...

FONT: DOCV, 20-10-2011.