Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 12, PLE ORDINARI DE JULIOL

A les 20 hores i amb temes interessants. Podrien tornar-se a televisar els plens?

Demà dimarts-per ser el segon dimarts de juliol i conforme s’acordà al ple extraordinari anterior, serà el ple ordinari del mes impar juliol. Serà a les 20 hores al saló de plens de l’Ajuntament.

Aquest és l’orde del dia on hi ha un punt que ens ha sorprés i per això ens hem fet la pregunta: ¿tornaran a televisar-se els plens?.

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

 

2.- CENTRAL: 2.1.- TELEVISAR ELS PLENS DE L’AJUNTAMENT. 2.2.- CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2011.

 

3.- EDUCACIÓ: 3.1.- SÍ A L’US DEL VALENCIÀ. MOCIÓ PER UNA EDUCACIÓ PLURILINGÜE QUE GARANTISCA A L’ALUMNAT VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ EN LES DUES LLENGÜES OFICIALS I, COM A MÍNIM, LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA LLENGUA ESTRANGERA. També és aquesta una moció a tindre en compte.

 

4.- HISENDA. 4.1.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 3/2011. AMB PROPOSTA D’APROVACIÓ. 4.2.- PERIODICITAT DACIÓ COMPTE PLE ART. 207 LRHL

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Allí estaré per a contar-vos el que passe.

0 comentarios