Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT ( IX ): 1904-1909

Sabieu que Gata va passar a dir-se Gata de Gorgos en 1907 ? Algun dia estudiarem més a fons aquest canvi de nomenclatura del poble

Seguint el tercer volum de la "Historia de la Diputación Provincial de Alicante" -III Tomo- del desaparegut cronista alacantí Vicente Ramos, arribem a 1904.
 
En la Real Orde del 8 d’agost de 1904 es relacionen els ferrocarrils secundaris amb subvenció de l’Estat que deuen construir-se en la província. La llista la fa l’Ingenyer en Cap d’Obres Públiques Juan Miró Moltó i entre les línies plantejades, les seus longituds i observacions està:
"2.- De Villajoyosa a Denia por Altea y Pedreguer con ramal a Jávea por
Gata.- 80.- kilómetros.
Per Llei de 1 d’agost de 1889 s’autoritzà la construcció d’esta línia fins Dénia.
 
El 4 d’octubre de 1904, la Permanent per urgència aprovà, ja que la Diputació no es reunia fins el 11 i el sis acabava el termini per a remetre la proposta. El pla comprenia, entre d’altres la següent línia:
3ª.- "De Villajoyosa a Denia por Altea y Pedreguer con un ramal a Jávea y Gata".
S’acordà dona compte a la Excma. Diputació del fet.

A la pàgina 570 recull Vicente Ramos la reunió de la Permanent. Aquesta va veure amb satisfacció el projecte de "Reformas de la Nomenclatura geográfica de España", a iniciativa de la Real Sociedad Geográfica. Entre les variacions de la província estava GATA que passava a dir-se GATA DE GORGOS.

En 1908 Gata era un problema arruïnat per la filoxera. Recull Ramos al preàmbul de l’any i en boca de l’escriptor Ricardo Sánchez Palacio (Alacant 1846-Alacant 1931) subratlla que..."Gata es otro de los pueblos que están llamados en breve a desaparecer, habiendo perdido totalmente su riqueza aniquilada por la filoxera".
Ramos seguix parlant del tema i ara és Rafael Gasset, fill adoptiu d’Alacant, qui denuncià davant el Congrés: "En la costa levantina, en el
pueblo de Gata, que tiene 4.000 vecinos, a consecuencia de la pobreza que allí reina por la plaga de la filoxera que ha devastado aquellos campos, se han ausentado 300 familias hace muy poco tiempo y se anuncia la partida de más de 200. El médico, el cura, el cura, el alcalde, el juez, todas las personalidades del pueblo se dirigen al Gobierno en solicitud y demanda de auxilio".
Precisament aquestes sol·licituds les recull Ramos en el seu llibre "Historia parlamentaria" Ob.cit.III, p.454).

Finalment, mirem el 1909. El llibre III a la seua pàgina 640, quasi al final del volum, parla de la sessió del 8 de juliol d’eixe any. Hi havia moltes dificultats recaudatòries. Nomena alguns municipis que no hi havien ingressat res per contingent corrent i altres, entre ells GATA, que havien abonat "parte menor de la debida".

0 comentarios