Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT ( V ): 1871-1876.

Continue repassant les referències de Gata als llibres de la Història de la Diputació que l’any 2000 escrigué el Cronista alacantí Vicente Ramos.

Inicie el volum II (1871-1891) i ho faig a la pàgina 54, quan referix la situació de les carreteres i camins a l’1 de gener de 1871. Nomena carretera de segon ordre la de Silla a Alacant per Sueca, Gandia i la Vila Joiosa i diu que del límit de València a VENTA DE GATA s’han construit 14 kilòmetres i de la VENTA DE GATA a Altea en construcció 33,758 kilòmetres.
De tercer ordre és la de Gata a Xàbia, en la qual tota la línia i fins al mar hi ha construits 9 kilòmetres.

Quatre anys més tard, en 1875, el 31 d’abril queda constituïda la Junta Provincial d’Instrucció Pública d’Alacant presidida per Vicente Bertomeu. Quan parla del registre d’escoles públiques diu que GATA, dins del partit de Dénia, té dos escoles, una de xiquets i una de xiquetes.

A l’any següent 1876 trobem la situació del quadre viari de la província. De la carretera de Gata a Xàbia diu que la Permanent de la Diputació acordà el 15 de febrer manifestar al Sr. Ingenyer en Cap de la província, per conducte del Sr. Governador, que havent-se acabat la carretera de Gata a Xàbia, inclosa com de tercer ordre en el mateix pla de les de l’Estat, rebudes les seues obres i pagats els contratistes, era ja arribat el cas de que el Govern s’incautés d’ella i s’encarregara de la seua conservació.

També diu a la pàgina 195 del segon volum de Ramos que està en fase d’estudi o en tràmit avançat la via de Xaló a VENTA DE GATA.

0 comentarios