Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM ES FEIA LA CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS ABANS? ( II ). Història local: 1920-1924

Ahir encetava una nova sèrie, d’acord amb l’actualitat. Dissabte dia 11 és la constitució del nou ajuntament 2011-2015. Resten tan sols c¡nc dies. Fins divendres recordem com eren les constitucions dels ajuntaments abans. Hui busquem la segona part que arranca des de 1920.

Sabieu que el 18 de febrer de 1920 es van fer eleccions per als nous ajuntaments?. El 8 d’abril d’eixe any, amb la presència -a les 8 del matí- d’Enrique Routiza Seguí, delegat del governador civil de la província, es reuniren, per a que prengueren possessió els regidors interins, nomenats pel governador en data 30 de març. Eren: Pascual Arabí Diego, Vicente Mulet Monfort, José Signes García, José Signes Diego, Bautista Signes Leyda, Gabriel Mulet Pedro, Vicente Pedrós Salvá i Maties Monfort Salvá. Tots acceptaren els seus càrrecs, menys Maties Monfort Salvá. Va quedar constituit el nou ajuntament, sent l’Alcalde-president José Signes Diego.

Dos anys més tard, el 5 de febrer de 1922 hi ha, de nou, eleccions de regidors. L’1 d’abril presideix la sessió de nous càrrecs el primer tinent alcalde, Vicente Mulet Monfort, delegat de l’alcalde, per enfermetat d’aquell. S’acorda celebrar les sessions tots els diumenges a les 10 del matí. S’elegeixen els càrrecs resultant Alcalde-president Bernardo Mulet Monfort.

El 2 d’octubre de l’any següent, 1923, es fa una sessió plenària. Per Real Decret de 30 de setembre, de la presidència del directori militar s’ordenà la immediata sustitució dels senyors que en l’actualitat formaven l’ajuntament, pels senyors associats que es trobaven presents en l’acte. Sota la presidència del Senyor Alfères en cap de la línia de la Guàrdia Civil N’Antonio Marguenda Crespo, es fa l’elecció secreta, que dona com a nou Alcalde-president a Baptista Espasa Mulet.

El 26 de febrer de 1924, amb l’assistència de Julio de Rivera i Atienza, s’integra l’ajuntament per la junta municipal d’associats, segons ordre de la superioritat, ja que el mateix deu constituir-se pels Senyors que no tinguen cap color polític. El nou ajuntament el presideix Francisco Moratal Giner.

FONT: Documentació, Llibre de Plens, Arxiu Municipal, Ajuntament de Gata.

(Continuarà demà...)

0 comentarios