( III Part: Candidatures de 1995 )

Continua la sèrie iniciada despúsahir sobre els llistats de totes les candidatures que al llarg d’aquesta etapa democràtica han format part de les llistes presentadas a Gata, des de 1979 a 2011, en un total de les nou eleccions: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 i aquesta última de 2011.

L’article està fet en varies parts. Aquesta tercera apariexen tots els candidats de les eleccions de 1995. Són els gaters, natius o adoptius, que han format part d’alguna candidatura i que han volgut col·laborar amb la política local del poble, d’una o altra manera. Aquest vol ser un xicotet homenatge a tots els que s’arriscan a voler treballar per al poble i a conformar llistes, que sempre resulta tan difícil.

Tots els que van ser regidors en alguna legislatura de les nou destaquen en color blau. Si han format part d’altra formació política figuren subratllats. Els que han sigut alcaldes o alcaldessa amb color roig. Amb una (I) estan els que anaven independents a les llistes.

CANDIDATURES DE 1995: -Així van eixir publicades les llistes al BOP d’Alacant el 26 d’abril de 1995-

PP: 1.-Gabriel Feliu Pedro. 2.-Adolfo Signes Cervera. 3.-Aurelio Signes Martínez. 4.-Luis Olcina Reig. 5.-Pascual Oliver Serra. 6.-Francisco Luis Suárez Pedrós. 7.-María Elisa Segarra Roselló. 8.-María Teresa Signes Caselles (I). 9.-Calixto Francisco Buigues Bas. 10.-Vicente Ferrer Vives. 11.-Francisco Grimalt Pons. 12.-Ignacio Signes Caselles. 13.-Jaime Pedrós Signes. Suplents: 1.-Sebastián Ibáñez Monfort. 2.-Juan Francisco Signes Monfort. 3.-José Simó Mulet.

UPV-BN: 1.-Jaume Salvador Costa Caselles. 2.-Vicente Grimalt Monfort. 3.-Joan de Déu Fornés Pérez. 4.-Jaime Boronat Pedrós (I). 5.-Francisca Signes Signes (I). 6.-Vicente Torres Monfort (I). 7.-Jaume Leyda Arabí. 8.-José Francisco Signes Costa. 9.-María Teresa Pedro Signes (I). 10.-Jesús Carreño Martínez (I). 11.-Francisca Pedro Salvá. 12.-Salvador Pons Oliver (I). 13.-Domingo Grimalt Casas. Suplents: 1.- Jaume Joan Monfort Soler. 2.-Francisca Diego Pedrós. 3.-Juan Bautista Vives Arabí.

PSOE: 1.-Vicente Font Leyda. 2.-María Vicenta Pedro José (I). 3.-Salvador Mulet Soler. 4.-José Diego Mulet (I). 5.-María Jesús Salvá Monfort (I). 6.-Francisco Signes Grimalt (I). 7.-José Luis Vives Costa. 8.-Miguel Soler Torres. 9.-José Soler Signes. 10.-José Luis Caselles Signes. 11.- María Encarnación Signes Andrada. 12.-Salvador Perelló Fornés. 13.-José Ginestar Diego. Suplents: 1.-Antonio Mulet Signes. 2.-Manuel Roselló Bequio. 3.-Gabriel Castillo Malpica.

UV: 1.-Antonio Soler Signes. 2.-Gonzalo Monfort Cervantes. 3.-Vicente José Mulet Mulet. 4.-Miguel Leyda Torres. 5.-Jaime Antonio Mulet Soler. 6.-Bernardo Costa Espasa. 7-Joaquín Poquet Carpi. 8.-Josefina Torres Moncho. 9.-Juan Andrés Mulet Andrés. 10.-Francisco J. Monfort García. 11.-Antonio Mulet Pedro. 12.-Juan Vicente Feliu Diego. 13.-Vicente Antonio Vayá Signes. Suplents: 1.-Ana María Soler Soler. 2.-José Ramón Monfort Cervantes. 3.-Francisco Sanz Besó.

(Demà posaré totes les candidatures de 1999).

(Cal recordar-ho. Poden/podeu seguir posant els regidors que vostés/vosaltres creuen/cregueu que eixiran a les pròximes votacions. Resten 16 dies de votar per al sondeig. Gràcies).