Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA HUI AL B.O.P (Butlletí Oficial de la Província): Modificació de crèdit

L´anunci que hui publica el BOP fa referència a l´aprovació definitiva, passat el termini de al·legacions, de l´expedient de modificació de crèdits número 7/2010, aprovat en sesió plenària de data 25 de maig de 2010. La modalitat de crèdit extraordinari, finançat a càrrec d´una operació de crèdit, és per a la compra d´una planta baixa al Carrer Signes, 3, per un valor de 212.760 €.

 

 

0 comentarios