Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

LA VIDA PARROQUIAL FA 75 ANYS -II- (Arxiu Parroquial-Història religiosa)

LA VIDA PARROQUIAL FA 75 ANYS -II- (Arxiu Parroquial-Història religiosa)

Continuant amb la sèrie de tres capítols iniciada ahir sobre L´ESTAT DE LA PARRÒQUIA EN 1935, proseguim la traducció fidel al text escrit pel rector regent N´Alejo Sendra Tarrazó, del qual torne a portar una fotografia, en aquesta ocasió predicant dalt la trona, hui ja desapareguda.

...MISSES: Es diuen diàriament dues misses i tres, els diumenges i dies festius. El nombre dels qui escolten Missa diàriament és de 300 i en els dies festius al voltan de 2.500.

PENITÈNCIA I EUCARISTIA: Complixen amb el precepte pasqual anualment uns 630 homes i 1.600 dones. Comulguen diàriament 130 dones, semanalment unes 300 i en les festes principals unes 500 dones. Mensualment uns 30 xiquets.

PRIMERA COMUNIÓ: Als xiquets s´admet als set anys a la primera Comunió. Cada any comulguen per primera vegada uns setanta xiquets. Anualment es cel·lebra per això una festa especial i solemne el dia del Santíssim “Hábeas Christi” i cada mes en la Missa conventual del primer diumenge es fa una Comunió general de tots els xiquets que han rebut la primera Comunió.

MORALITAT I MALES LECTURES: No hi ha escandals greus que mereixen nomenar-se. Es llegeixen habitualment: cinc Diaris de València; quinze “Debate”; sis ABC; setanta semanaris El Buen Amigo, Hoja misionera; quaranta “Provincias”; sis “El Pueblo” i setanta “El Mercantil valenciano”.

CATECISME: Tots els diumenges de l´any es té el catecisme dels adults amb nombrosa assistència de dones principalment. Homes són contats els que assisteixen al Catecisme. El catecisme dels xiquets es té tots els dies per la nit, des del mes de Novembre fins maig o Juny en el qual té lloc la Primera Comunió, i ja des d´aleshores deixen d´acudir els xiquets des d´immemorial. Assisteixen diàriament el Catecisme uns doscents. Per a preparar als xiquets a la Primera Comunió es dedica tot el mes d´Abril cada any.

CONFRARIES, GERMANDATS I ASSOCIACIONS PIADOSES: Confraries: Virgen del Rosario, que és la més antiga, i la de la Virgen del Carmen. Germandats: Venerable Orden tercera de S. Francisco de Asís i Venerable Orden Tercera de la Virgen del Carmen, establerta en aquesta parròquia el mes de Maig de 1932. Associacions piadoses: Hijas de María i Sagrado Corazón de Jesús o Apostolado de la Oración. Està aprovada la Congregación de la Doctrina Cristiana i s´acompleix el que està disposat al Reglament de la mateixa, aprovat pel Reverendíssim Prelat. La Congregación del Santísimo Sacramento no està fundada per complir-se els seus fins pel Apostolado de la Oración. Es procura fomenter-les totes i que els joves de ambdos sexes s´inscriguen en els més apropiats al seu estat i condició.

DEVOCIONS: Es fomenten les devocions piadoses, com l´exposició, que es cel·lebra tots els dijous, fent l´Hora Santa, la visita al Santíssim Sacrament, Via Crucis, Sant Rosari, Mes de Maig, i altres semblant com Set Diumenges, Primers Divendres, Mes de Juny i d´Octubre, i l´exercici de les Maries dels Sagraris Calvaris el quart diumenge de cada mes, amb comunió general a la Missa conventual i exposició Major per la vesprada.

 

0 comentarios