Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COM ES FEIA ABANS LA CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS ( IV ): 1952-1955

Faig un bot en el temps i com que el temps està ja damunt (sols resten demà dijous i despúsdemà divendres per aquesta secció de la història local) m’en vaig directament a 1952, per meitat del segle XX:

El 3 de febrero de 1952 es va fer la constitució del nou ajuntament. Les últimes elecciones verificades van fer possible la renovació dels regidors, pels terços representatius que la Llei determinava: -Terç representatiu sindical: Vicente Caselles Signes. Terç representatiu d’entitats econòmiques, culturals i professionals: Bernardo Mulet Signes.

La fòrmula del càrrec era: "Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, defender y fomentar los intereses del Municipio, mantener su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del cargo". La de l’alcalde: "Si así lo hacen, Dios y España os lo premien y si no, os lo demanden".

El nombre legal de regidors era de 9. Va ser declarat Alcalde-President: Vicente Mulet Redal. Regidors de representació familiar: José Monfort Monfort, José Soler Monfort de Vicenta, i José Soler Monfort (de Mónica). Regidors de representació sindical: José Moncho Ivars, Bernardo Mulet Redal i Vicente Caselles Signes. Regidors de representació corporativa: José Moragues Soler, José Diego Monfort i Bernardo Mulet Signes.

S’acordà que les sessions ordinaries de l’Ajuntament foren el diumenge últim de cada trimestre. Les comissions permanents, sessió ordinària setmanal: dissabtes, a les 19 hores.

De 1952 ens anem al 6 de febrer de 1955. En sessió extraordinària a les 12 horas es va fer la constitució del nou Ajuntament. Tornà a ser alcalde-presidente Vicente Mulet Redal. Els regidors representants pel Terç Familiar: José Soler Monfort (de Mónica); Matías Salvá  Monfort i Julián Monfort Feliu. Els regidors de Representació Sindical: Vicente Caselles Signes, Francisco Borrell Monfort i Antonio Mulet Signes. Els regidors de representació cooperativa: Bernardo Mulet Signes, Antonio Pedro Leyda i Ernesto Monfort leyda. Els Tinents d’alcalde: 1er tinent: Matías Salvá  Monfort i 2n Tinent alcalde: Julián Monfort Feliu.

S’acordà que les sessions foren l’últim dilluns de cada trimestre, a les 18 hores. Dijous de cada setmana a les 17 hores foren les comissions permanents.

(Continuarà demà dijous...)

 

0 comentarios