20110617210716-hisdipprovvr1.jpg

Continue amb aquesta sèrie de la història local, al voltant de la Diputació Provincial d’Alacant i GATA. Com ahir em guie pel llibre de Vicente Ramos, volum I.

Ens ubiquem ara a l’any 1840. El 5 de novembre d’eixe any els diputats alacantins a acorden les divisions dels partits judicials en districtes electorals. Al de Dénia té dos districtes. El primer té com a capital Dénia i abarca els pobles de Poble Nou de Benitatxell, GATA, Xàbia, Senitja i Teulada. El segon té com a capital Ondara.

Però a l’Acta del 27 de novembre del mateix any es reflexa una altra modificació. Dénia es dividix ja en quatre districtes. Al segon és Xàbia amb els pobles de Poble Nou de Benitatxell, GATA i Teulada.

Passe a l’any següent 1841. la Corporació Provincial disposà que a partir de primer d’any tots els expòsits (ja vaig fe un article de xiquets expòsits de Gata, però d’èpoques posteriors) serien recollits a les Cases de Maternitat d’Alacant, Alcoi i Oriola. A GATA li correspon a la Casa de Maternitat d’Alcoi.

Tornem a trobar el poble de Gata quan eren pròximes les eleccions a Diputats provincials (Decret 31-8-1943) de 1843. La Diputació procedeix el 29 de setembre, dia de Sant Miquel, a distribuir i rectificar els districtes. GATA seguix enmarcada al Districte electoral de Xàbia, junt a la mateixa Xàbia, Poble Nou de Benitatxell i Teulada.

Reapareix el nom de Gata l’any 1848. A la pàgina 314 fa referència Ramos a l’informe Memòria fet per José Rafael Guerra (Memoria redactada...). A l’obra, Guerra presenta un estat relatiu als establiments benèfics amb rentes pròpies. L’hospital de GATA (cal recordar l’Hospitalet, ubicat al Raval -final del carrer Tetuà-) no compta amb recursos. Diu Guerra d’aquest i altres hospitals: "no cuentan con renta alguna fija y sus atenciones se cubren de limosnas, para lo cual las Juntas de Beneficiencia excitan la caridad pública"...

A la part lateral, la portada del primer volum de la "Historia..." de Vicente Ramos. 

FONT: Llibre i foto portada "Historia de la Diputación Provincial de Alicante" Vicente Ramos. Vol. I (1822-1870) , Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 2000.

(Continue demà, a la tercera part)