Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 29, PRIMER PLE ORDINARI DE L'ANY A GATA

DEMÀ DIMARTS 29, PRIMER PLE ORDINARI DE L'ANY A GATA

Demà dimarts 29 de gener, últim dimarts del primer mes de l’any 2019, se celebrarà a les 20 hores al saló de sessions de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, el ple ordinari amb el següent orde del dia:

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.

3.Dació compte sentències tribunals, si s’escau.

4.Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

5.Expedient 1523/2017. Modificació BEP 2019.

6.Expedient 33/2019. Modificació de Crèdit 2/2019, transferència diferent funcional Consorci Residus i Solgata.

7.Expedient 69/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2019.

8.Expedient 83/2019. Fiscalització limitada prèvia.

9.Expedient 84/2019. Substitució fiscalització ingressos.

10.Expedient 82/2019. Aprovació inicial del Reglament de Control Intern (Intervenció).

11.Expedient 44/2019. Sol·licitud Diploma de Jubilació Agent Sr. López.

12.Expedient 18/2019. Dissolució del CEMA.

B) Activitat de control,

C) Precs i preguntes.

FONT: Foto arxiu.

0 comentarios