Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ELS NITXOLS DEL CEMENTERI MUNICIPAL DOBLE DE GATA SUMEN UNA TAXA PELS SERVEIS DE 20.185 EUROS (BOP)

ELS NITXOLS DEL CEMENTERI MUNICIPAL DOBLE DE GATA SUMEN UNA TAXA PELS SERVEIS DE 20.185 EUROS (BOP)

Hui dimarts 7 de novembre es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’aprovació, per resolució de l’Alcaldia, del Padró de la Taxa per la Prestació dels Serveis del Cementeri per l’exercici 2017, per un import total de 20.185 €. L’import de cada cassilla per cobrir els serveis del cementeri és de 10 euros i el termini de pagament acaba al final de desembre.

El doble cementeri municipal dels Ecles (1932; 1982) té poc més de dos-mil nitxos. Es freqüent el soterrament dels veïns a les cassilles dels seus familiars, ja siga al vell o al nou. El penúltim pavelló nou al que li resten uns vint nitxols, ha acollit sols a dos difunts de 2017 (segons es veu a les làpides), quan la xifra de defuncions està fins ara en 38 aquest any 2017, el que dona una idea de la distribució de la resta per les cassilles familiars.

Per altra part, ahir dilluns 6 de novembre es publicava al BOP l’acord plenari del passat dia 26 d’octubre de 2017, en el qual s’aprobava provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, més conegut com IBI. La modificació del tipus impositiu urbana passava a ser del 0,71%. Si recordeu, ja avançava el resultat del ple. Podeu recordar-lo PUNXANT ACÍ.

Ara se sotmet l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des d’ahir, data de la inserció de l’anunci al BOP. Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions, aquest acord es considerarà definitivament aprovat.

FONTS: BOP 6 i 7 novembre 2017 / Ajuntament.

 

0 comentarios