Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: BAN D'ALCALDIA PER A ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU (Titular i substitut)

Per l’alcaldia de Gata es va dictar el passat 26 de febrer un ban amb l’assumpte de la ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT.

Al ban indica que li correspon al Plenari de l’Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest municipi...Que s’obri un termini de quinze dies hàbils. Que a les persones que estiguen interessades, i reuneixen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia. Que a la Secretaria de l’Ajuntament es pot examinar l’expedient i recaptar la informació necessària respecte del requisits, duració del càrrec, remuneració, etc.

En cas de no presentar-se cap sol·licitud, el Plenari de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instancia del Partit Judicial.

9-3-2016: Publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Des de hui s'obri un termini de 15 dies hàbils per a presentar sol·licituds. Llegiu al BOP el ban, PUNXANT ACÍ.

FONT: Ajuntament de Gata.

0 comentarios