Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTÒRIA LOCAL: EN 1646 GATA TENIA 68 CASES (Cens del lloc)

HISTÒRIA LOCAL: EN 1646 GATA TENIA 68 CASES (Cens del lloc)
Seguint amb els documents que ens pot oferir digitalment la pàgina www.raicesreinodevalencia.com, de la que ja vaig extraure anteriorment la documentació del soterrament i el dibuix del Bisbe Servera, nascut a Gata, ens fixem ara amb el Cens de 1646 del "LLOC DE GATA".

En un dels fulls apareixen en la part superior esquerra el poble Gata i el motiu pel qual es relaciona el veïnat del poble. El certificat ve avalat pel Justícia i els Jurats del lloc de Gata. La data en que es fa el cens és el del vint al trenta d’octubre de l’any 1646, és a dir fa ara just 369 anys. Tot ve donat per una carta remesa als dits administradors, ja que "sens mana per les senyories".
En la carta es diu que es done compte de les cases que té el lloc de Gata i ells "obeint a dita orde" fan la relació. Cada casa té un cap de família i es poden veure els noms i cognoms dels veïns de Gata, que en total habiten en 68 cases, de mitat del segle XVII.
Vos pose la relació de les 68 cases. Abans, cal dir que la part final del document del cens de 1646, on diu que hi ha setanta habitadors, donat que en dues cases habiten a més de la/el propietari/a altre veí. Un dels signants de la "certificació" és Juan Crespo. Tot el treball va estar lliurat el 30 d’octubre de 1646 amb el nº 53.
A la relació cada línia apareix: "Casa de..." i posa el propietari o cap de família. Sols a la primera posa: "Primo Casa de..." i a dos posa el principal propietari o cap i posa "que també habita en ella..."

Relació d’habitadors: Miguel Salvá, Sebastià Soler, Viuda de Jaume García i també Diego Gavilá, Antonio Andrada, Julià Salvà, Jaume Mulet, Jaume Blasco, Juan Grimalt, Viuda de Gabriel Grimalt, Vicente Puig, Guillem Malonda, Abadía  del Prevere, Juan Mulet menor, Nadal Arabí, Geroni Monfort major, Francesc Arabí, Josep Server, Francisco Andrada, Juan Andrada, Viuda de Miguel Pastor, Francesc Alberola menor, Lloréns Mas, Bernat Puig, Ros, Pere Ivars, Geroni Monfort menor, Viuda de Francesc Pons, Vicent Monfort, Juan Antonio Pedro, Viuda de Pere Sapena i també Jusep Mulet, Miguel Ginestar major, Pere Bolufer, Antonio Pedro menor, Batiste Sapena, Sereno Jaume Soler, Simó Puig, Jaume Pedro, Antonio Ribes, ¿Alberola, Benet Mengual, Viuda de Antonio Cruañes, Juan Mulet major, Antonio Pedrós major, Pere Torres, Sebastià Mengual, Climent Mengual, Juan Gil, Cosme Gil, Miguel Mengual, Jusep Pons, Jusep Moreno, Antonio Ginestar, Pere Juan Pons, Batiste Server, Antonio Signes, Miguel Acensi, Jusep Boronat, Batiste Mulet, Antonio Grimalt, Juan Giner, Josep Pastor, Jaume Signes, Miguel Ginestar menor, Damià Mulet, Francesc Bertomeu, Martí Moreno, Rafel Mengual, Guillem Mengual.   

FONT: www.raicesreinodevalencia.com / Censos / 1646 / Gata.

 

0 comentarios