20151015221706-bisbesoterramentcadiz.jpg

L’amic Emilio Signes em va parlar el segon dia de la fira d’una pàgina molt potent i molt bona que tenia moltíssima informació. De veritat que aixina és i felicite als seus creadors. Es tracta de www.raicesreinodevalencia.com, que és com una mena de "buscador" partint sempre des de les nostres terres, molt potent per a la investigació i història. Allí hi ha investigadors, socis, interessats que entren dia a dia i es pot trobar tot el que vulgues i més.

Dic tot això perquè escorcollant els distints apartats de la pàgina podem trobar alguna informació referent o relativa a GATA DE GORGOS, que és el nostre propòsit. Per a altres els mourà l’interés genealògic o documental. Al llarg dels dies veniders aniré posant-vos alguna documentació que aparega i la referiré dins de l’apartat del blog de "Història local".

I anem al gra. Quan Emilio em va parlar de la pàgina, em picava molt la curiositat i vaig entrar i trobar, que sempre és un alicient per a seguir buscant amb més força.

El document que vos expose té el següent recorregut dins de la pàgina: Enlaces de interés, Archivos, Eclesiásticos, Diocesano de Canarias, Horarios y recursos, Multimedia i Digitalización de Archivos. La sorpresa és gran, quan de model apareix un document del segle XVIII, que nomena el "Lugar de Gata Arzobispado de Valencia". Es tracta del document de soterrament a la Catedral de Cádiz del personatge més cèlebre nascut a Gata, el BISBE SERVERA.

La fulla pertany al llibre 21, foli 193 dels soterraments de la Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz (així ho testimonia el segell de la part esquerra del document) i es redacta en "Enero de mil setecientos ochenta y dos años". El document fa referència al Ilm. i Rvm. Juan Bautista Servera "Dignísimo Obispo de esta Ciudad y Diócesis" i el seu soterrament: "se enterró por la mañana" a la cripta dels bisbes. Acompanyaven "clero y comunidades religiosas". Al parlar del bisbe "el Obispo Cervera" com diem a Gata pel carrer i per la història que coneguem, diu que té "setenta y cuatro años y medio, natural del Lugar de Gata, Arzobispado de Valencia, aviendo nacido el día doce de Julio de mil setecientos y siete, hijo legítimo de los Sres. Dn. Juan Servera, y Dª. Ana María Signes". Continua explicant de la seua vida religiosa: "aviendo sido Obispo de las Islas de Canarias nueve años, y en su religión Ord. Franciscanos Descalzos, Lector de Teología, Guardián de distintos conventos, Secretario de Província, Provincial y Definidor Gral..." i diu de la seua estància en Cádiz: "Ocupó la Silla Episcopal de esta Ciudad quatro años...".

De la seua mort diu: "...murió en su Palacio Episcopal, aviendo recibido los Santos Sacramentos el día doce, a la una y media de la mañana".

La signatura és del rector de la parròquia de la Catedral de Cádiz Antonio Josef Cexón Aytisse.

FONT: www.raicesreinodevalencia.com / Diocesano de Canarias / foto, Portada: Digitalización de Archivos.