Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA LA DECLARACIÓ D’ACTIVITATS, BENS I DRETS PATRIMONIALS DELS REGIDORS DE GATA

Ahir dimarts dia 7, el Butlletí Oficial de la Província publicava a la seua secció d’Administració Local, la declaració d’activitats, bens i drets patrimonials dels càrrecs públics de l’Ajuntament de Gata, corresponents a aquesta legislatura 2015-2019, que ara comença. Tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 2 del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, dictat en desplegament de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Per això es fa públic el contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials que han presentat en la Secretaria els titulars dels càrrecs públics de l’Ajuntament de Gata de Gorgos triats en les passades eleccions municipals del 24 de maig de 2015 i que han pres possessió el 13 de juny de 2015.

Al quadre s’especifica l’actiu, el passiu i les activitats, els bens immobles (valor cadastral) i altres. Ací teniu l’enllaç: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/07/07_128/2015_011460.pdf.

FONT: BOP dimarts 7-7-2015.

0 comentarios