Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

NOTÍCIA CULTURAL IMPORTANT: LA FESTA DELS REIS DE GATA ÉS DECLARADA D'INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL

NOTÍCIA CULTURAL IMPORTANT: LA FESTA DELS REIS DE GATA ÉS DECLARADA D'INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL

La Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha atorgat la declaració de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana a la Festa dels Reis Mags de Gata. Així s’ha publicat, hui divendres dia 29 de maig de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (D.O.C.V.) que recull la resolució de 30 d’abril del 2015 amb el reconeixement a la festa de Reis de Gata.

Transcric la Resolució:

"Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2015, del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s’atorga la declaració de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana al Misteri dels Reis Mags de Gata de Gorgos.


Vista la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Gata de Gorgos, de data 14 d’abril de 2015, instant la declaració de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana per al Misteri dels Reis Mags de Gata de Gorgos.
Després de l’estudi de la documentació que es troba en esta conselleria i vista la proposta de Resolució de 28 d’abril de 2015, del director general de Turisme, mitjançant la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de la mencionada distinció, de conformitat amb el que disposen els articles 3.1.c, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les Declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer
Atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana al Misteri dels Reis Mags de Gata de Gorgos (Alacant).

Segon
Amb data la present resolució, inscriure d’ofici la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera: Festes d’Interés Turístic."

D’esta manera s’avança en un procés iniciat , amb la declaració de festa d’interés turístic local, per posar en valor una tradició arrelada en el municipi que té ja una trajectòria història, i donar, així,un pas endavant fent una aposta de qualitat, valorant l’esforç realitzat per un nombrós conjunt de persones (al voltant de 300), des de l’Ajuntament fins l’últim col·laborador d’esta Festa, per tal d’aconseguir que els Reis Mags de Gata siguen el patrimoni de tot un poble i una de les senyes d’identitat.

FONTS: Foto i informació, Ajuntament de Gata / DOCV.

0 comentarios