20131225201710-inmagt.jpg

Per mig de la xarxa social facebook anem coneixent els betlems que en estos dies s'exposen a les cases com a record de la vinguda, hui fa dos-mil tretze anys a aquell poblat de Jerusalem que es deia Betlem el Nen Jesús Déu. Ací teniu un altre betlem, en este cas de casa Inmaculada Ginestar. Ella titulava "Ací teniu el meu betlem". Aixina és, cada un és distint, cada un és original i per a cada casa el millor.