Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS PER AL POBLE DE GATA, 1861 ( VII )

Continuant amb les curioses Ordenances Municipals del poble de Gata de 1861, hui tracte del Capítol X, Carns i Escorxadors ("Mataderos"):

Capítol X, Carns i Escorxadors ("Mataderos"):

Art. 41.- Haurà d’avisar-se al públic de l’espècie de carn que s’expenda, sense donar una per altra.

Art. 42.- La matança de caps excepte la de porca es verificarà precisament en l’escorxador públic en el qual han d’entrar pels seus peus, a no ser que ho impedisca la fractura d’un rem degudament provada.

Art. 43.- El reconeixement dels caps ("reses") es farà pel Regidor major, procurant es gele la carn per espai de sis hores.

Art. 44.- No es permetrà l’entrada a l’escorxador ("matadero") de cap cap ("res") morta, ni ferida per gossos, llops o altres animals carnívors.

Art. 45.- No es permetrà la matança de bestiar de porca per a la venda pública, sinó des de primer de setembre fins a trenta-un de maig.

Art. 46.- Tampoc es permetrà la venda de dita carn sense que haga estat avisat el Regidor major qui podrà quan ho jutge convenient, cerciorar-se de si els embotits es fan sense cap mescla danyosa o adúltera.

FONT: Llibret opuscle, Ordenances Municipals de 1861, facilitat per les germanes Zaragosí (Museu del "sombrero").

0 comentarios