Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, GATA 1861 ( III )

HISTORIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, GATA 1861 ( III )

Seguint amb l’opuscle facilitat per les germanes Zaragosí, vegem hui el Capítol III de les Ordenances Municipals de Gata de l’any 1861. Es tracta de regular els enderrocs (demoliciones) i les construccions.

Títol I (Policia Urbana), Capítol III: Enderrocs (demoliciones) i construccions:

Art. 14: L’Alcalde manarà l’enderroc dels edificis que amenacen ruïna segons el parèixer dels facultatius, assenyalant un terme per a verificar-ho.

Art. 15: No es permetrà que els solars i edificis en ruïna romadren en tal estat per més de tres mesos, estant obligats els propietaris a emprendre l’obra dins del dit terme, transcorregut el qual sense execurar-la, podrà l’Alcalde vendre en pública subhasta per a que el comprador verifique l’obra. Mitjançant circumstàncies especials pot prolongar-se el terme per dos mesos més.

Art. 16: Cap persona pot construïr casa ni parets al poble ni en els camins sense coneixement de l’Alcalde, a fi de que la construcció es subjecte a la línia i l’obra tinga les condicions que es requerixen.

Art. 17: No es permeten obres exteriors a la línia dels carrers o camins encara que siguen per a donar major solidesa o comoditat a les mateixes. Les reixes que no estiguen a l’altura de nou pams sols poden eixir quatre dits de la paret.

Art. 18: No pot deixar-se en el carrer cap material o escombraire que es tiren als carrers, aniran traent-se sense perdre temps descarregant-ho en el lloc que els marque l’Alcalde. Tampoc pot fer-se magatzem de materials per a una obra en el lloc públic abans de deu dies de principiar-se l’obra. La part exterior dels edificis deu lluïr-se i quedar blanca o pintada dins de dos mesos d’haver-se cobert.

FONT: Llibre opuscle, Ordenances Municipals del poble de Gata, 1961. Arxiu germanes Zaragosí, Museo del "sombrero".

0 comentarios