AQUELL 4 DE SETEMBRE DE 2012:

Sols vaig posar eixe dia el "Recordem...". Aquell dia recordavem, entre altres notícies, estampes de l'escaldà, que enguany no he posat cap dia, pel poc raïm que s'ha recollit al terme, per culpa de la pedregada.