Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ARTICLES DESTACATS: LA VIDA PARROQUIAL FA 75 ANYS (Arxiu Parroquial-Història religiosa) (Publicades les tres parts els dies 6, 7 i 8 de maig de 2010)

ARTICLES DESTACATS: LA VIDA PARROQUIAL FA 75 ANYS (Arxiu Parroquial-Història religiosa) (Publicades les tres parts els dies 6, 7 i 8 de maig de 2010)

La sèrie de ARTICLES DESTACATS del blog ressalta ara alguns dels articles publicats aquell maig de fa tres anys, segon mes de vida del blog del CRONISTA DE GATA. En tres parts, que ara publique tot junt, vaig publicar aquest article de història religiosa, de dades que es pden trobar a l’Arxiu Parroquial i que formen part, com no, també de la història local:

PRIMERA PART:

"Dins la sèrie de Història Local porte hui al blog l´article de "La vida parroquial fa 75 anys" -I-. Extret dels llibres de l´Arxiu Parroquial, aquesta és una part de la història religiosa de Gata molt interessant ja que ens transporta al temps que relata

L´ESTAT DE LA PARRÒQUIA DE GATA DE GORGOS EN 1935, conforme al que es disposava en el B.O.A.V. de 1-10-1932. N´Alejo Sendra Tarrazó -que apareix a la imatge oficiant l´eucaristia- va fer l´informe el 13 de juny de 1935. L´informe es va fer, lògicament, en castellà. Jo simplement l´he traduit ajustat al text. Per la seua llargària es posarà en tres dies: dijous, divendres i dissabte.

LA PARRÒQUIA: Titular: Sant Miguel Arcàngel. Data d´erecció: No consta, havia Rector en ella l´any 1578. De provisió ordinària. Categoria: Ascens de 1ª.

LA FELIGRESIA: 900 cases reunides i 63 diseminades. Parròquies colindants: Pedreguer, Xàbia, Teulada i Xaló. Arxiprestat de Dénia. Partit judicial de Dénia. Província d´Alacant. Administració de correus amb gir postal i paquets postals. Telègraf i telèfon. Població agrícola i industrial. Es fabriquen capells fins de palla, gèneres de punt i cadires de vímet. Hi ha 1.100 veïns, amb 4.228 ànimes.

ESGLÉSIES I ORATORIS: Església parroquial, ermita en el mont calvari i oratori públic a la partida de Benitzaina, propietat de Na Rosa Mulet Monfort. Totes aquestes esglésies estan servides per la parròquia.

RELÍQUIA: Té la parròquia la relíquia de la Santa Creu amb autèntica.

CASA RECTORAL: Situada a la Plaça Major, junt a l´Església parroquial. Fou ocupada part d´ella durant algun temps únicament per Antonio Diego Durá, fins que en virtud del juí de desmantellament (deshaucio) cel·lebrat a Dénia el dia 13-3-1879 a instàncies del Rector regent En Francisco Martínez Benito desalojà i deixà lliure la casa Abadia el referit Senyor Antonio Diego Durá.

RENTES: El "párroco" té una consignació de 2.000 pessetes amb el descompte del 10% a l´actualitat. Actualment percep 773 pessetes anualment en concepte de habers passius. Els emoluments anuals per drets d´estola i peu d´altar és d´igual quantitat amb tendència a baixar per la ruïna econòmica que ve des d´alguns anys patint aquest poble.  

RECTOR "PÁRROCO": N´Alejo Sendra Tarrazó.  

VICARIS ("COADJUTORES"): Corresponen dos. A l´actualitat sols hi ha un En Blas Llopis Mayans, natural d´Oliva, fill de Domingo Llopis Llorca i de María Mayáns Sabater, de 62 anys, cursà un any d´ampliació en Filosofia i sis de Sagrada Teologia al Seminari de València. Fou ordenat de prevere el 21-3-1896 i prengué possessió d´aquesta Coadjutoria a primers de Novembre de 1910. Habita en el carrer del Calvari -hui és Carrer Signes- número 6. Viuen amb ell la seua germana Isabel Llopis Mayáns i les seues nebodes María i Teresa García Llopis." 

SEGONA PART:

Continuant amb la sèrie de tres capítols iniciada ahir sobre L´ESTAT DE LA PARRÒQUIA EN 1935, proseguim la traducció fidel al text escrit pel rector regent N´Alejo Sendra Tarrazó, del qual torne a portar una fotografia, en aquesta ocasió predicant dalt la trona, hui ja desapareguda....

MISSES: Es diuen diàriament dues misses i tres, els diumenges i dies festius. El nombre dels qui escolten Missa diàriament és de 300 i en els dies festius al voltan de 2.500.

PENITÈNCIA I EUCARISTIA: Complixen amb el precepte pasqual anualment uns 630 homes i 1.600 dones. Comulguen diàriament 130 dones, semanalment unes 300 i en les festes principals unes 500 dones. Mensualment uns 30 xiquets.

PRIMERA COMUNIÓ: Als xiquets s´admet als set anys a la primera Comunió. Cada any comulguen per primera vegada uns setanta xiquets. Anualment es cel·lebra per això una festa especial i solemne el dia del Santíssim “Hábeas Christi” i cada mes en la Missa conventual del primer diumenge es fa una Comunió general de tots els xiquets que han rebut la primera Comunió.

MORALITAT I MALES LECTURES: No hi ha escandals greus que mereixen nomenar-se. Es llegeixen habitualment: cinc Diaris de València; quinze “Debate”; sis ABC; setanta semanaris El Buen Amigo, Hoja misionera; quaranta “Provincias”; sis “El Pueblo” i setanta “El Mercantil valenciano”.

CATECISME: Tots els diumenges de l´any es té el catecisme dels adults amb nombrosa assistència de dones principalment. Homes són contats els que assisteixen al Catecisme. El catecisme dels xiquets es té tots els dies per la nit, des del mes de Novembre fins maig o Juny en el qual té lloc la Primera Comunió, i ja des d´aleshores deixen d´acudir els xiquets des d´immemorial. Assisteixen diàriament el Catecisme uns doscents. Per a preparar als xiquets a la Primera Comunió es dedica tot el mes d´Abril cada any.

CONFRARIES, GERMANDATS I ASSOCIACIONS PIADOSES: Confraries: Virgen del Rosario, que és la més antiga, i la de la Virgen del Carmen. Germandats: Venerable Orden tercera de S. Francisco de Asís i Venerable Orden Tercera de la Virgen del Carmen, establerta en aquesta parròquia el mes de Maig de 1932. Associacions piadoses: Hijas de María i Sagrado Corazón de Jesús o Apostolado de la Oración. Està aprovada la Congregación de la Doctrina Cristiana i s´acompleix el que està disposat al Reglament de la mateixa, aprovat pel Reverendíssim Prelat. La Congregación del Santísimo Sacramento no està fundada per complir-se els seus fins pel Apostolado de la Oración. Es procura fomenter-les totes i que els joves de ambdos sexes s´inscriguen en els més apropiats al seu estat i condició.

DEVOCIONS: Es fomenten les devocions piadoses, com l´exposició, que es cel·lebra tots els dijous, fent l´Hora Santa, la visita al Santíssim Sacrament, Via Crucis, Sant Rosari, Mes de Maig, i altres semblant com Set Diumenges, Primers Divendres, Mes de Juny i d´Octubre, i l´exercici de les Maries dels Sagraris Calvaris el quart diumenge de cada mes, amb comunió general a la Missa conventual i exposició Major per la vesprada.

TERCERA PART:

Conclou en aquest article tot el resum de "La vida parroquial...de 1935": ...

FUNCIONS RELIGIOSES: Es celebren cada any: Festes de S. Antoni Abat, Septenari dels Dolors, Verge del Rosari, Inmaculada Concepció, Sagrat Cor de Jesús, Verge del Carme i Santíssim Crist. Es celebren a més les següents funcions: Hora Santa o dijous eucarístics, set diumenges de S. Josep, Quaranta Hores de Carnestoltes, la Santa Quaresma, els Primers Divendres de mes, Primers Dissabtes de mes; exercicis vespertins de la Confraria del Rosari, Filles de Maria, Apostolat de l´Oració, Maries dels Sagraris Calvaris, V.O. Terceres de la Verge del Carme i de S. Francesc d´Asís, els diumenges tots de l´any per ordre d´antigüitat. El mes de Maig, el de Juny i el d´Octubre; el novenari a la Verge del Carme el mes de Juliol i el de les ànimes el mes de Novembre. A més es celebren els Exercicis de l´Octava del Hábeas amb la funció eucarística per la vesprada, el Via Crucis els Dimecres i Divendres de Quaresma, el cant del Diví ofici el Dijous Sant i l´Hora santa solemníssima, amb orquestra, després del sermó, a les deu de la nit d´eixe mateix dijous; i una funció eucarística solemníssima el dia primer d´any per la vesprada; i la “sabatina” tots els dissabtes lliures de l´any.

OBRES SOCIALS:  No hi ha obres socials informades de l´espíritu de l´Església Catòlica i són difícils de promoure pel fracàs d´un sindicat catòlic que deixà molt per pagar. Hi ha un sindicat de llauradors que no ofereix perill algun al paréixer per a la causa catòlica, i la Unió General de Treballadors del camp que està agonitzant.

LLOCS DE GAUDIMENT: Hi ha dos cinemes en els qual no domina cap tendència. No hi ha centres de corrupció o perversió de costums.

ESCOLES: Hi ha tres escoles unitaries de xiquets i altres tantes de xiquetes i una de pàrvuls.

ARXIU PARROQUIAL: Està situat a l´església junt a la sagristia. Existeix en ell, a més de l´índex o catàleg del mateix arxiu, l´inventari dels objectes de cult, el de béns eclesiàstics, el llibre de comptes de fàbrica, el de Misses manuals, un exemplar del Codi, de l´últim Concili Provincial, els estatuts Sinodials, la col·lecció completa del Butlletí eclesiàstic i demés documents.

FUNDACIONS PIADOSES: Algunes hi ha, però de poca importància. Es conserven en l´arxiu còpies d´aquestes fundacions, aprovades pel Reverendíssim Prelat. En l´arxiu existeix el llibre de fundacions i es procura portar degudament.

A la composició, les tres fotografies que publicava a les tres parts fa tres anys.

FONTS: Arxiu Parroquial. // Publicació al blog els dies 6, 7 i 8 de maig de 2010.

0 comentarios