Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

¿SABIEU...? que el dia 18 d’octubre de 1932 van celebrar un important acte radical socialiste a Gata

Ho anunciava el diari alacantí "El Luchador..." que era de signe republicà. Es publicava el dia 13 d’octubre de 1932. L’acte es va celebrar el dia 18, per a més senyes a les 14 hores i al saló cine "La Paz" de Gata. Va ser "un grandioso acto de propaganda republicana radical socialista". Van parlar correligionaris de l’agrupació de València, com Antonio Cortina Pascual, Miguel García Dasí i una dona, Isabel García Dauden. El diari acabava dient que "reina verdadero entusiasmo por escuchar a tan elocuentes compañeros y especialmente a la correligionaria Isabel García Dauden".

El dia 23 del mateix mes ho tornava a publicar el mateix diari sota el titular "Gata de Gorgos. Gran acto de afirmación republicana radical socialista". El Corresponsal, que així signava l'extens article, parlava de que l'ampli saló del Cine La Paz estava "atestado de público". Deia que "el público se desbordó en entusiasmo". - Abans o eren molt efusius o exageraven molt, una de dos -. La presentació la va fer el secretari Sr. González. A continuació parlà el senyor García Dasí. El públic li correspongué amb una "salva de aplausos". Després va prendre la paraula el senyor Aparisi, Secretari General del Partit Republicà Radical Socialista de València. Quan s'alçà a parlar la senyoreta Isabel García Dauden hi hagué "murmullos de admiración y simpatía". Va parlar de la reforma agrària, de l'educació i cultura, de les millores per a la dona que va portar la República. I deia que la dona, a més de ser  a la llar "la dulce compañera" també tenia que ser "un paladín para el logro de sus ideales".

Al final, menys mal, parlava de Gata però sols políticament al dir que l'organització de l'acte faria que tinguera un resultat "que corresponde para hacer de Gata de Gorgos un pueblo modelo de republicanismo, justicia y buena administración".

FONT: diari "El Luchador: diario republicano", Any XX, Nº 6.768, del 13 d’octubre de 1932 i Any XX, Nº 6.777, del 23 de desembre de 1932 // http://prensahistorica.mcu.es

0 comentarios