Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

¿SABIEU...? que Caja España té un complet i extens estudi de Dades econòmiques i socials. També sobre GATA.

¿SABIEU...? que Caja España té un complet i extens estudi de Dades econòmiques i socials. També sobre GATA.

La fotografia (Vista parcial de Gata de Gorgos des de les Coves Roges) podeu fer-la en gran PUNXANT ACÍ.

¿SABIEU...? que he trobat a la "Xarxa de les Xarxes" -Internet- un complet i extens estudi que fa Caja España d eles Unitats Territorials a Espanya. També, per supost, el municipi de GATA DE GORGOS està dins de l’informe.

Com diu a l’encapçalament, aquest informe "Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España" conté informació econòmica i social dels 8.116 municipis existents a Espanya a data 1 de gener de 2011...Per mig d’unes FITXES RESUM es poden comprovar totes les dades, que tenen el © de la Caja España y Caja Duero, 2011.

La FITXA MUNICIPAL de GATA DE GORGOS comença per una curiostat com és el topònim recollida de "Celdrán, Pancracio: Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios. Espasa. 2006" i diu: "Villa que se sitúa a orillas del río Gorgos, del cual proviene su topónimo. El origen de la palabra está en el catalán `gorg´, que quiere decir "garganta, paso estrecho, desfiladero". En cuanto a `Gata´, no es más que una referencia a la villa cercana del..." Es deté ahí la definició. A l’hora dels gentilicis diu que ací som GATENSES o GATERS.

Destacant alguns quadres, pel que fa a l’evolució de la població, d’acord amb el Padró diu que a Gata s’ha passat dels 5.120 habitants de l’any 2003 als 6.292 del 2010. Això es degut, en part, al que considera l’informe un altre nucli de població que és Gata Residencial.

A les dades econòmiques, d’establiments comercials distinguix entre els 214 de 2007 i els 231 de 2010. També crida molt l’atenció la xifra de l’atur, que l’any 2003 era de 61 persones i l’any 2010, a 31 de març, ja era de 564.

Pel que fa a les eleccions i els resultats, detalla les municipals de 2007 i les generals de 2008. Els pressupostos municipals de 2007 a 2009 els descriu amb totes les xifres: 2007-6.903.450,70 euros; 2008-6.808.242,00 euros i 2009-4.632.567,80 euros.

Distribuix com tres entitats poblacionals dins del mateix municipi: Gata de Gorgos poble, amb 5.227 habitants; Gata Residencial amb 458 habitants i el disseminat amb 606.

Moltes xifres i molt complet i curiós l’informe. 

Tot l’estudi, del qual he extret algunes curiositats i dades importants, el podeu llegir complet a aquest enllaç (un PDF que té 13 pàgines ben documentades):

http://internotes.cajaespana.es/pubweb/decyle.nsf/47FF1521496B1B9EC12578720023A2AB/$File/03071.PDF?OpenElement.

FONTS: Text (dades): Caja España, Datos económicos y sociales de la Unidades Territoriales de España. Foto: Verónica Vives.

 

 

0 comentarios