Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EDICTE AL B.O.P. DE GATA: Modificació taxes de residus sòlids urbans

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publica hui dimecres dia 16/11, un edicte sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la TAXA D’ARREPLEGADA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, que sigué aprovada al Plenari del dia 27 de setembre passat.
Destaca la puja de 90 a 120 euros, les despeses a l’any de totes les "Residencials" (cases de dins del poble i casetes), el mateix import que pagaran les cotxeres, aparcaments, magatzems i similars.
Les xicotetes indústries i establiments industrials oscil·la entre 440, 800 i 1.000 euros depenent els empleats (1-5, 6-14, 15 en avant).
Per a les oficines, immobiliàries, despatxos i activitats: 190 euros.
Dins del sector professional, per establiments bancaris: 1.500 euros.
Dins del sector comercial, per a les farmàcies, estancs i similars: 190 euros.
Per als tallers de reparació i similiars, oscil·la segons el nombre d’empleats, des de 440, 800 i 1.000 euros.
Per a supermercats, magatzems comercials d’alimentació i similars, també segons empleats de 600, 800 o 1.100 euros.
Per a establiments comercials, també per empleats, tots els trams: 190 euros.
Per establiments de comercials majoristes, per empleats: 440, 800 o 1.100 euros.
Per activitats relacionades amb l’esport: 190 euros.
Per bar de categoria especial, discoteques o similars: 1.000 euros.
Per cafeteries, bar, gelateries i similars: 440 euros.
Per restaurants i similars: 800 euros.
Per hotels, motels, pensions, hostals i similars: 800 euros.
Per clíniques, metges especialistes i similars: 190 euros.
Finalment, per centres docents i similars: 190 euros.

L’Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir hui, però començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2012, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

FONT: BOP hui dia 16-11-2011.

0 comentarios