20111018234056-xiquesixicgruaestacio.jpg

La foto cedida molt amablement per la família Signes Pedrós està presa a l’estació i just a la grua que hi havia i encara es conserva allí. Tres amigues i un amic. Junt amb María Pedrós estava Pilar Gómez i darrere sembla ser Antonio "el Cartero". Davant una dona del carrer Sol. Les amigues que vivien a prop. Al fons el Tossalet del Calvari.