Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

BAN SOBRE EL DRET FUNERARI AL CEMENTERI MUNICIPAL

L’Ajuntament de Gata, a través de l’Alcaldia, acaba d’emetre un ban sobre el CEMENTERI MUNICIPAL.

Donat que el passat 24 de març de 2011 es va publicar al BOP nº 58, el text del REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM I FUNCIONAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE GATA DE GORGOS i va entrar en vigor al dia següent, la Disposició tercera Transitòria Primera del reglament expresa que:

"Els hereus i persones subrogades per herencia o un altre títol, que no hagen instat transmissió a favor del dret funerari corresponent en el moment de l’entrada en vigor d’este Reglament disposaran d’un termini d’un any per a efectuar-ho, en les condicions assenyalades en el present Reglament, transcorregut el qual sense haver-ho sol·licitat es decretarà la pèrdua del dret funerari amb reversió de la corresponent sepultura a l’Ajuntament amb el procediment que es detalla".

El ban continua dien: "Per tant, es posa en coneixement de la població que fins el 24 de març del 2012, està obert el termini per tal de posar les sepultures a nom dels titulars correctes.

Per a facilitar la recollida de dades, tal com diu l’article 18, podeu sol·licitar el títol funerari corresponent a l’Ajuntament, aportant les dades següents:

1) Nom, cognoms, DNI i adreça del titular de la concessió administrativa.

2) El nom, cognoms, i altres dades dels difunts.

3) La ubicació de la vostra sepultura.

4) Data d’adjudicació i venciment.

5) Qualsevol altra dada de la qual disposeu.

Amb la finalitat d’evitar presses d’última hora, podeu passar ja per l’Ajuntament on us atendrem al respecte, acaba dien el ban, que porta data de 22 de setembre de 2011 i signa l’alcaldessa.

0 comentarios