Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ALGUNES DADES SOBRE GATA, DE 1766 ( i II )

Arrel d’una visita del Procurador General del Duc de Medinaceli, Baltasar Venero, al Marquesat de Dénia

Segona part de les dades sobre Gata que vaig extraure del llibre: "BALTASAR VENERO DE VALERA: Visita senyorial a l’Estat de Sogorb (1765) i al marquesat de Dénia (1766). Edició a cura de Joan Romero i Antoni Grau, Universitat de València 2005. Fonts històriques
valencianes".

Com ja us vaig dir ahir, el lloc de GATA era del domini del senyor Conde de Carlet i no del Duc de Medinaceli. Per la proximitat alguna cosa podria esbrinar-se al llibre, com així va ser.

Recordeu que la visita la va fer del 29 d’abril al 30 de juny de 1766 En Baltasar Venero de Valera, comptador major i procurador general del Duc de Medinaceli i marqués de Dénia. Visita Dénia, Xàbia, El Verger i Poble Nou de Benitatxell.

A aquesta segona part us pose algunes dades més:

A les pàgines 161 i 162 parla de la "Visita de carzeles y escribanías de juzgado de Xàbea", que es va fer el 5 de juny de 1766.

Diu que l’escrivania "aunque está al cargo de Juan Bautista Herades, que actualmente la exerze, está al mismo tiempo conzedida a FRANZISCO MONFORT, ESCRIVANO RESIDENTE EN EL LUGAR DE GATA, UNA LEGUA DISTANTE DE ESTA VILLA...".

A la pàgina 172 i parlant del terme de Xàbia diu: "...LA HEREDAD QUE DIZEN LA ALQUERÍA BLANCA, HASTA EL CAMINO DE GATA, POR LA QUE CAHE AZIA LAS HEREDADES Y TIERRAS DE BENISADIVÍ (Sabeu que aquest nom es refereix a l’actual Jesús Pobre i els seus voltants), HASTA DONDE VIENE EL TÉRMINO DEL LUGAR DE GATA Y PARTIR CON LAS TRAVIESAS QUE DICEN DE JULIANS, DISCURRIENDO ADELANTE POR LA HEREDAD DICHA DE CAUBELL, SIEMPRE PARTIENDO TÉRMINO CON GATA".

Finalment a la pàgina 174 tornem a trobar Gata, quan parla de "...TIERRAS DE VIZENTE MONFORT DE GATA, HASTA EL RÍO...".

FONT: Llibre "BALTASAR VENERO DE VALERA: Visita senyorial a l’Estat de Sogorb (1765) i al marquesat de Dénia (1766). Edició a cura de Joan Romero i Antoni Grau, Universitat de València 2005.

0 comentarios